2014-09-10 15:08:16

Popiežiaus bendroji audiencija: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo (+video)


Kiek mes sumokėjome už išganymą? Nieko! Viską gavome už dyką! Dėl to ir mes turime daryti gera nelaukdami jokio atlygio. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo šio trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje apie Bažnyčią, mūsų motiną, gailestingumo mokytoją.

Geras ugdytojas siekia to, kas svarbiausia; negaišta laiko smulkioms detalėms, bet nori perduoti kas tikrai reikalinga, kad vaikas ar mokinys surastų gyvenimo prasmę ir džiaugsmą. Pasak Evangelijos svarbiausias yra gailestingumas. Jėzus tai aiškiai sako, visą savo mokymą išreikšdamas šiai žodžiais: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6,36). Argi gali krikščionis nebūti gailestingas? Ne! Krikščionis privalo būti gailestingas, nes gailestingumas yra Evangelijos širdis. Ištikima šiam mokymui Bažnyčia kartoja savo vaikams: Būkite gailestingi; būkite gailestingi kaip Tėvas; būkite gailestingi kaip Jėzus.

Bažnyčia ne skaito teorines paskaitas apie gailestingumą, bet elgiasi kaip Jėzus. Motina Bažnyčia savo vaikus moko pavalgydinti išalkusį, pagrindyti ištroškusį, aprengti nuogą. Kaip ji tai daro? Daugybės gailestingumą liudijusių šventųjų pavyzdžiu. Taip pat mūsų šeimų gyvenimu. Svarbu tai žinoti. Nes juk yra daugybė paprastų šeimų, kuriose svetingumas yra šventas dalykas. Tėvai ir motinos moko vaikus dalintis maistu su stokojančiais.

Bažnyčia mus moko padėti sergantiems. Kiek šventųjų šitaip tarnavo Jėzui! Kiek paprastų vyrų ir moterų šiandien lanko ligonines, senelių namus, prieglaudas, su meile namuose slaugo sergančius artimuosius. Motina Bažnyčia mus moko parodyti meilę kaliniams. „Bet, tėve, tai pavojinga! Juk jie – blogi žmonės!“ Visi esame nusidėjėliai ir visi galime suklysti. Kalinys nėra blogesnis žmogus už mane. Gailestingumas įveikia visas sienas ir padeda žiūrėti į veidą kiekvienam žmogui. Bažnyčia mus moko būti su apleistaisiais, su paliktais likimo valiai, mirštančiais. Atsiminkime palaimintosios Kalkutos Motinos Teresės pavyzdį.

Brangieji broliai ir seserys, - sakė Pranciškus, - šitaip Bažnyčia vykdo savo motinystę. Moko mus gailestingumo, nes iš Jėzaus ji išmoko kad tai svarbiausia išganymui. Negana mylėti tik tuos, kurie mus myli. Jėzus sako, kad taip elgiasi pagonys. Negana gera daryti tik tiems, kas mums daro gera. Jei norime pakeisti pasaulį, turime daryti gera tiems, kas nesugeba atsilyginti; turime daryti taip kaip Tėvas, kuris mums dovanojo Jėzų. Kiek mes sumokėjome už išganymą? Nieko! Viską gavome už dyką! Dėl to ir mes turime daryti gera nelaukdami jokio atlygio. Taip Tėvas elgiasi su mumis; taip ir mes turime elgtis. Daryti gera ir eiti pirmyn! (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.