2014-09-09 18:53:43

Popiežiaus užuojauta džihadistų nužudyto Steveno Sotloffo šeimai


Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą vadinamosios Islamo valstybės džihadistų nužudyto amerikiečių žurnalisto Steveno Sotloffo šeimai. Popiežiaus vardu Valstybės sekretoriaus kard. Pietro Parolino pasirašytame laiške, kurį apaštališkasis nuncijus Jungtinėse Valstijose arkiv. Carlo Maria Viganò perdavė nužudytojo šeimai, sakoma, jog popiežių Pranciškų sukrėtė žinia apie tragišką žurnalisto mirtį. Popiežius reiškia užuojautą nužudytojo tėvams ir broliui; meldžiasi už mirusįjį ir už gedinčius jo artimuosius. Šia proga Popiežius taip pat kreipiasi į žmones visame pasaulyje, prašo smerkti smurtą, agresiją ir nejautrumą, visus kviečia melstis, kad grįžtų taika, įsiviešpatautų atlaidumas, kuris vienas gali pagydyti žaizdas.

Video įrašas su žydų kilmės amerikiečio žurnalisto Steven Sotloff barbarišku nužudymu buvo paskelbtas rugsėjo 2 d. Anksčiau džihadistai buvo nužudę kitą žurnalistą, kataliką Jamesą Foley. Popiežius Pranciškus paskambino jo tėvams ir asmeniškai pareiškė jiems užuojautą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.