2014-09-09 15:23:54

Paskelbtas Šeimai skirto Vyskupų Sinodo dalyvių sąrašas. Lietuvai atstovaus vysk. Rimantas Norvila


253 dalyviai – vyskupai, kunigai ir pasauliečiai, katalikai ir kitų Bažnyčių atstovai, dalyvaus spalio 5-19 dienomis Vatikane vyksiančioje neeilinėje Vyskupų Sinodo asamblėjoje, kuri, kaip žinoma, skirta šeimai. Jos tema: „Šeimų sielovados iššūkiai evangelizacijos kontekste“.

Vyskupų Sinodo generalinis sekretoriatas antradienį paskelbė jau po mėnesio vyksiančio Sinodo susirinkimo dalyvių sąrašą. Pilnateisių Sinodo susirinkimo dalyvių, vadinamųjų Sinodo Tėvų, bus 191. Tarp jų – 25 Romos Kurijos institucijų vadovai, 114 Vyskupų konferencijų pirmininkų, 13 katalikiškųjų Rytų Bažnyčių vadovų, 10 Sinodo generalinio sekretoriato narių, įskaitant sekretorių ir pasekretorį, 3 Vienuolijų generalinių vyresniųjų sąjungos išrinkti atstovai ir 26 Popiežiaus paskirti dalyviai. Kiti 62 Sinodo asamblėjos dalyviai Sinodo Tėvų statuso ir tuo pačiu teisės balsuoti priimant nutarimus. Tarp šių bus 8 seseriškų Bažnyčių ir krikščionių bendruomenių atstovai, 16 įvairių ekspertų ir 38 stebėtojai. Tarp stebėtojų bus trylika sutuoktinių porų.

Bažnyčiai Lietuvoje spalį vyksiančiame Sinode atstovaus Vyskupų konferencijos vicepirmininkas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Sinodo darbo pagrindas buvo jau birželį paskelbtas dokumentas, sudarytas prieš tai visoje Bažnyčioje vykusių konsultacijų pagrindu. Neeilinė Vyskupų Sinodo asamblėja nepaskelbs baigiamojo dokumento, nes to paties proceso – svarstymų kaip Kristaus žinią padaryti labiau regimą šiuolaikinių šeimų gyvenime – tęsinys numatytas Keturioliktojoje eilinėje Vyskupų Sinodo asamblėjoje, kuri vyks ateinančių 2015 m. spalio 4-25 dienomis.

Nuo Vatikano Sinodo institucijos įkūrimo po Vatikano II Susirinkimo jau buvo sušaukta 13 eilinių asamblėjų, svarsčiusių didžiuosius iš Susirinkimo mokymo tekančius ir dabartiniame Bažnyčios gyvenimo kontekste aktualius klausimus; 10 specialiųjų asamblėjų, skirtų specifinėms regioninėms arba kontinentinėms temoms, ir 2 neeilinės asamblėjos. Pirmoji neeilinė asamblėja buvo sušaukta tuoj po susirinkimo, 1969 m., ir buvo skirta Vyskupų kolegialumui ir Vyskupų konferencijų santykiams; antroji 1985 m. buvo skirta Vatikano II Susirinkimo nutarimų įgyvendinimo būklei aptarti. Dabartinė trečioji skiriama šeimai. Jos tikslas surinkti duomenis apie katalikiškos šeimos būklę, pasikeisti nuomonėmis ir gerai pasirengti ateinančiais metais numatytai eilinei Sinodo asamblėjai, iš kurios tikimasi naujų pasiūlymų tikinčios šeimos gyvenimui ir Bažnyčios sielovadinei atsakomybei už šeimą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.