2014-09-08 10:34:25

Popiežius Pranciškus: Melskime taikos Ukrainai, Lesotui, Irakui (+video)


Sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus taip pat paminėjo kovojančiųjų rytinėje Ukrainoje pasirašytas paliaubas, kurios tuoj pat buvo pažeistos; atkreipė dėmesį į sunkią padėtį nedidelėje Afrikos valstybėje Lesote, o taip pat priminė irakiečių vargus. Paminėjęs šias pasaulyje vykstančias nelaimes, popiežius Pranciškus visus paragino melstis už taiką.

Pastarosiomis dienomis buvo žengti svarbūs žingsniai, siekiant paliaubų konflikto apimtose rytinės Ukrainos srityse, nors deja šiandien vėl girdėjome nieko gero nežadančias žinias. Vis dėlto tikiuosi, - salė Pranciškus, - jog tai kas buvo pasiekta palengvins vietinių žmonių gyvenimą ir padės siekti tvarios taikos. Melskimės, kad pradėtas dialogas tęstųsi ir duotų laukiamų vaisių. Marija, Taikos Karaliene, melski už mus!

Taip pat savuoju balsu prisidedu prie balso Lesoto vyskupų, kurie meldžia taikos savajai šaliai. Smerkiu smurtą ir meldžiu Viešpatį, kad Lesoto Karalystėje būtų atkurta teisinga ir broliška taika, - sakė Popiežius. Galiausiai jis pridūrė, kadį sekmadienį 30 Italijos Raudonojo Kryžiaus savanorių išvyko į Iraką, į Dohuko apylinkes, netoli Erbilo, kuri susitelkę dešimtys tūkstančių iš namų išvarytų irakiečių. Dėkoju šiems savanoriams už konkretų dosnumo liudijimą, laiminu juos ir visus kas stengiasi padėti šiems mūsų prislėgtiems ir persekiojamiems broliams, - sakė Popiežius. Viešpats jus telaimina! (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.