2014-09-06 17:32:08

Malda pasitinkant šeimai skirtą Vyskupų Sinodą


Artėja šeimai skirta neeilinė Vyskupų Sinodo asamblėja, kuri vyks Vatikane spalio 5-19 dienomis. Šia proga Vyskupų Sinodo sekretoriatas kviečia visas vyskupijas ir parapijas, o taip pat vienuolių bendruomenes, sekmadienį, rugsėjo 28 dieną skirti maldai už šeimą ir už artėjantį šeimai skirtą Sinodo susirinkimą. Romoje už šeimas ir už Sinodą nuo rugsėjo 28 iki pat Sinodo asamblėjos uždarymo kiekvieną dieną bus meldžiamasi Mergelės Marijos Didžiosios bazilikos Salus Populi Romani (Snieginės) Marijos ikonos koplyčioje. Vyskupų Sinodo sekretoriatas, kviesdamas malda pasitikti Sinodo susirinkimą ir palydėti per visus jo darbus, taip pat informuoja, kad artimiausiu metu bus paskelbta keletas tekstų, kurie gali būti naudingi meldžiantis šia intencija. Bus platinamas ir popiežiaus Pranciškaus maldos Šventajai šeimai tekstas.

Šią maldą popiežius Pranciškus pirmą kartą sukalbėjo praėjusių metų gruodžio 29 d. minint Šventosios Nazareto šeimos šventę. Priminęs, kad rudenį vyks šeimos tematikai skirtas Vyskupų Sinodo susirinkimas, Pranciškus ragino visus kartu su juo prašyti Jėzaus, Marijos ir Juozapo globos Sinodo darbui, o taip pat melstis už visas pasaulio šeimas. Primename tą dieną kalbėtą Popiežiaus maldą, kurią kviečiama kalbėti dabar artėjant Sinodui ir kai jis vyks:

Jėzau, Marija ir Juozapai, jumyse kontempliuojame tikrosios meilės spindesį ir į jus pasitikėdami kreipiamės.

Šventoji Nazareto šeima, padaryk, kad ir mūsų šeimos būtų bendrystės ir maldos vietos, Evangelijos mokyklos, mažos namų Bažnyčios.

Šventoji Nazareto šeima, šeimose niekada tenebūna smurto, svetimumo ir nesantaikos; kas buvo sužeistas ar papiktintas, greitai tesulaukia paguodos ir tepagyja.

Šventoji Nazareto šeima, būsimasis Vyskupų sinodas teatnaujina šeimos šventumo ir neišardomumo suvokimą, tepadeda matyti šeimoje atsispindinčių Dievo sumanymų grožį.

Jėzaus, Marija ir Juozapai, išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą, Amen.

(Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.