2014-09-05 14:28:04

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Evangelija visada nauja; nebijokime naujovių Bažnyčioje (+video)


Evangelija visada atneša naujumą. Jėzus mus prašo nesilaikyti įsikibus pasenusių dalykų. Krikščionis negali būti smulkių taisyklių vergas, bet jo širdis turi būti atvira naujam meilės įsakymui. Taip penktadienio rytą aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo Evangelijos skaitinį apie fariziejų ir rašo aiškintojų kaltinimus, kad Jėzaus mokiniai nesilaiką pasninko ir Jėzaus atsakymą palyginimu apie jauną vyną ir naujus vynmaišius.

Jaunam vynui nauji vynmaišiai. Evangelija yra nauja. Ką ji mums duoda? Džiaugsmą ir naujumą,- kalbėjo Pranciškus. Įstatymo aiškintojai buvo aklai įsikibę savo taisyklių. Kalbėdamas apie juos, šv. Paulius sako, kad iki Jėzaus atėjimo, iki tikėjimo Jėzumi visi žmonės vergavo įstatymui. Dievo tauta turėjo Mozės įstatymą, o taip pat daugybę smulkių taisyklių ir priesakų, kuriuos laikui bėgant kodifikavo įstatymo aiškintojai. Įstatymo laikymasis buvo tapęs kone jungu ir Dievo tauta laukė išvadavimo. Evangelijos naujumas ir yra išvadavimas iš įstatymo valdžios.

Kas nors iš jūsų galėtų pasakyti: „Bet, tėve, argi krikščionys neturi įstatymo?“ Taip, Jėzus pasakė: aš atėjau ne panaikinti įstatymą, bet jį įvykdyti. Įstatymo pilnatvė yra Palaiminimai, meilės įsakymas, visiška meilė, kuria Jėzus mylėjo. Jėzus ir priekaištauja tiems įstatymo aiškintojams, kad jie įstatymą naudoja ne tautai saugoti, bet kad ją pavergtų versdami laikytis visokių smulkių taisyklių.

Paulius mato aiškų skirtumą tarp įstatymo vaikų ir tikėjimo vaikų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius, - kalbėjo Pranciškus. Dėl to Bažnyčia iš mūsų vis reikalauja tam tikrų permainų. Bažnyčia prašo atsisakyti to kas pasenę ir kas jau nereikalinga. Imkime naujus vynmaišius. Senųjų rašto aiškintojų, fariziejų teologų mąstysena niekaip nesiderinama su Evangelijos dvasia. Tai visiškai skirtingi dalykai. Evangelijos stilius yra visiškai naujas. Jis veda į įstatymo pilnatvę, bet visiškai nauju būdu. Jaunam vynui nauji vynmaišiai.

Evangelija, - pridūrė Pranciškus, - yra naujumas. Evangelija yra šventė! Tik jei gyvensime pagal Evangeliją mūsų širdis bus nauja ir kupina džiaugsmo. Viešpats tesuteikia mums malonę laikytis jo įsakymo, meilės įsakymo, kurį skelbia Palaiminimai. Viešpats tesuteikia mums malonę būti ne vergais, bet džiaugtis ta laive, kurią duoda Evangelijos naujumas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.