2014-09-05 17:18:07

Bažnyčios Vietname ganytojas po Azijos jaunimo dienų Korėjoje: mažiau klerikalizmo, daugiau pasauliečių aktyvumo


Prancūzų misionierių portalas „Bažnyčia Azijoje“ (EDA) paskelbė Vietnamo vyskupų konferencijos pirmininko Pauliaus Bui Van Doc pokalbį, savo ruožtu, paskelbtą vietnamiečių kalba „Laisvosios Azijos“ radijo portale. Pokalbio tema sukosi apie rugpjūčio 14 – 18 dienomis Pietų Korėjoje vykusias Azijos katalikų jaunimo dienas, kartu su popiežiumi Pranciškumi. Žinoma, šiose dienose dalyvavo ir delegacija iš Vietnamo.

Pietų Korėjoje ir Vietname gyvuoja vienos iš gausiausių katalikų bendruomenės Azijoje, po Filipinų. Pietų Korėjoje yra apie 5 milijonus katalikų, kurie sudaro apie 10 procentų gyventojų, o Vietname jų apie 8 milijonus, tai taipogi siekia beveik 10 procentų šalies gyventojų.

Jau daug kartų minėjome apie išskirtines katalikybės Korėjoje gimimo aplinkybes. Paprastai Evangelijos sėklą neša ir barsto misionieriai, vėliau ji sudygsta ir sustiprėja, kartais tam reikia šimtmečių. Taip krikščionybė atėjo ir iki Vietnamo. Tačiau Korėjoje buvo kitaip: grupelė pasauliečių susipažino su iš Kinijos atkeliavusiomis krikščioniškomis knygomis, buvo jų paliesta, galiausiai priėmė Evangeliją ir ją pradėjo skleisti kitiems. Misionieriai atvyko vėliau.

Mūsų dienų pasaulyje tiek Vietnamas, tiek Pietų Korėja yra žinomos kaip augančios ekonomikos, ypač Korėja technologijų rinkose. Tačiau į akis iš karto krenta politinės santvarkos skirtumas: Pietų Korėjoje gyvuoja demokratinis režimas ir laisvės. Tuo tarpu Vietname valdo vienintelė komunistų partija, kurios ideologija tradiciškai yra antireliginė. Vis dėlto per pastaruosius keliolika metų šioje srityje įvyko svarbių pokyčių – valdžia pripažino ir suteikė daugiau laisvių religinėms bendruomenėms, taip pat ir katalikų. Kita vertus, valdžia vis dar alergiškai reaguoja į kritiką: dar šiais metais Vietname įvyko eilė teismo posėdžių, kuriuose buvo teisiami jauni katalikų aktyvistai, parašę apie vieną ar kitą korupcijos apraišką. Valdžia šią socialinę kritiką sutapatino su antivalstybiniu maištu.

Tarp katalikų bendruomenių Korėjoje ir Vietname taip pat yra skirtumų, pažymėjo arkivyskupas vietnamietis. Pasak jo įspūdžių, Bažnyčia Pietų Korėjoje yra ypatingai gyva ir atsidėjusi Gerosios Naujienos skelbimui. Bažnytinės organizacijos ir institucijos veikia puikiai, veiksmingai ir sėkmingai.

Aš taip pat įžvelgiau kitą (Pietų Korėjos) Bažnyčios savybę, - sakė arkivyskupas Bui Van Doc. Jis pripažino, kad šioje srityje Bažnyčia Vietname nusileidžia Korėjai, nors ir joje daug ir kokybiško dinamizmo. Tai jausmas, kad Pietų Korėjos pasauliečiai yra veržlesni pasauliečius vietnamiečius, be abejo, ir dėl istorinių ištakų. Pasauliečių veikimas čia yra labai svarbus. Ir tai yra pamoka jam apie tai, ko siekti ateityje – didesnio pasauliečių dalyvavimo ir įsitraukimo Bažnyčios darbuose, ypač Evangelijos skelbime, visose vyskupijose.

Kitas Bažnyčią Vietname slegiantis elementas yra klerikalizmo formos, nors ir prarandančios savo svorį. Ten, kur jos dar gyvuoja, reikia raginti kunigus atsisakyti tokių dvasinių nuostatų.

Galiausiai arkivyskupas Pauliaus Bui Van Doc neslėpė, kad norėtų vieną dieną išvysti popiežių ir Vietname, jei ir vyriausybė tam sukurtų palankias sąlygas. Tačiau jis realistiškai pridūrė, kad tai ne artimiausių poros metų lūkestis. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.