2014-09-04 14:07:39

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Nuodėmingumo suvokimas padeda sutikti Kristų (+video)


Iš kur semiamės jėgų krikščioniškajam gyvenimui? Iš mūsų nuodėmingumo susitikimo su mus išganančiu Kristumi. Jei toks susitikimas neįvyksta, tuomet matome tuščias bažnyčias ir atvėsusius krikščionis. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Skaitinyje iš Pirmojo laiško korintiečiams, Paulius visiems kas mano esą išmintingi šiame pasaulyje, sako: pasidarykite kvailiais, kad būtumėte išmintingi. Tai kas pasaulio akimis išmintinga, Dievo akyse yra kvailystė. Paulius mums sako, kad tik Dievo Žodis gali perkeisti širdį, gali pakeisti pasaulį, gali suteikti viltį ir grąžinti gyvybę. Žmogiškoji išmintis, gražūs samprotavimai ir gražbyliavimas to negali. Ir nors Paulius buvo išsilavinęs žmogus, studijavęs pas garsiausius savo meto autoritetus, jis tuo nesigiria, - kalbėjo popiežius Pranciškus. Paulius giriasi tik dviem dalykais: savo paties silpnumu, nuodėmingumu ir Nukryžiuotuoju Kristumi.

Paulius giriasi, kad yra silpnas, nuodėmingas žmogus. Iš šalies klausant, tai gali skambėti kaip papiktinimas. Tačiau kitoje vietoje Paulius sako, kad jis giriasi tik Kristumi ir tuo nukryžiuotuoju. Žmogaus nuodėmių ir mus išganančio Kristaus kraujo susitikimas padaro galingą skelbimą. Jei toks susitikimas neįvyksta, širdyje nėra jėgų. Kai užmirštame šį susitikimą, mes tampame supasaulėjusiais krikščionimis; net jei ir bandome kalbėti apie Dievą, mūsų kalba neįtikina, joje nėra gyvybės.

Taip pat ir šv. Petras šios dienos Evangelijoje, kalbančioje apie stebuklingą žūklę, suvokęs savo trapumą, prisipažįsta: „Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis!“. Išganymas ir yra suvokimas, kad esame nusidėjėliai ir kad mums reikia Kristaus.

Ypatinga susitikimo su Jėzumi Kristumi vieta yra mūsų nuodėmės. Jei krikščionis nesugeba suvokti, kad yra nusidėjėlis, išgelbėtas nukryžiuoto Kristaus krauju, jis yra tik pusę kelio nuėjęs krikščionis, drungnas krikščionis. Jei mes matome tuščias bažnyčias, jei matome neveiklias parapijas, blogai veikiančias bažnytines institucijas, tai tik dėl to, kad krikščionys nesutiko Jėzaus Kristaus arba užmiršo savo susitikimą su Jėzumi Kristumi. Krikščioniško gyvenimo jėga yra Dievo Žodis. Ir kaip tik tą akimirką kai aš, nusidėjėlis, sutinku Jėzų, tas susitikimas mano gyvenimą apverčia aukštyn kojomis, visiškai jį pakeičia. Ir suteikia jėgų kitiems skelbti išganymą.

Ar aš sugebu Viešpačiui tarti: „Esu nusidėjėlis“? Ne teoriškai, bet išpažindamas savo konkrečias nuodėmes. Ar sugebu tikėti, kad jis savo krauju nuplauna mano kaltę ir duoda man naują gyvybę? Ar pasitikiu Kristumi? Tik dviem dalykais gali girtis krikščionis, - baigė homiliją Pranciškus. Dviem dalykais: savo nuodėmių suvokimu ir nukryžiuotu Kristumi. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.