2014-09-03 16:20:36

Popiežius Pranciškus pasiuntė telegramą XXII Tarptautinės ekumeninės stačiatikių dvasingumo konferencijos dalyviams


Rugsėjo 3-6 dienomis Bose vienuolyne vyksta XXII ekumeninė tarptautinė stačiatikių dvasingumo konferencija. Susitikimas, kurio tema šiemet – „Palaiminti taikdariai“, surengtas kartu su Stačiatikių Bažnyčiomis. Šis ekumeninis susitikimas ragina įsiklausyti į taikos evangeliją, kuri kviečia krikščionis tapti susitaikymo ir taikos raugu tarp šiandienos moterų ir vyrų. Taikos, kurią skelbė Kristus, viltis nėra utopija, svetima pasauliui, kuriame dominuoja valdžios ir konflikto logika, tačiau istorinis įvykis, įsikūnijantis bet kuriuo laikmečiu per taikos ir susitaikymo vyrus ir moteris. Moksliniu, kultūriniu ir bažnytiniu lygmeniu šie mainai tarp iš viso pasaulio atvykusių mokslininkų ir tyrėjų, ekumenizmo puoselėtojų bei įvairių konfesijų atstovų siūlo įsigilinti į požiūrių pliuralizmo, gerbiančio įvairovę, priežastis bei kartu sugebėti savo tradicijoje vėl atrasti motyvus, kurie skatina priimti kitą. Programa vyks keliais etapais: Šventojo Rašto skaitymas ir studijavimas, liturginė patirtis, Bažnyčios tėvų mintys apie taiką, mokymas apie Rytų krikščionių monastines ir dvasines patirtis, kankinių liudijimas.

Šios tarptautinės ekumeninės stačiatikių dvasingumo konferencijos, kurią organizavo Bose bendruomenė, proga Šventasis Tėvas kreipėsi į jos rengėjus ir dalyvius perduodamas šilčiausią pasveikinimą, įvertindamas toliaregišką iniciatyvą. Popiežiaus telegramoje pažymima, jog popiežius viliasi, kad studijų ir diskusijų dienos paskatins įsisąmoninti, kad įmanoma gyventi ir liudyti Kristaus paskelbtą tiesą, pasitelkus nuoširdžią brolystę, gesinančią konfliktus, padedančią įveikti nepasitikėjimą ir atnešančią viltį. Šventasis Tėvas, prašydamas melstis už jį ir jo tarnystę Bažnyčiai, meldžia dieviškojo palaikymo kongreso darbams ir siunčia apaštalinį palaiminimą.

Suvažiavimo dalyvius pasveikino ir ekumeninis Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus.
„Beprasmiai taip vadinami dvasios darbai, jei juose nėra Šventosios Dvasios“. Šie Petro Damaskiečio žodžiai mums rodo, koks turėtų būti dvasingas žmogus epochoje, kai sąvoką „dvasinis” įvairiais būdais mistifikuoja žmonės, nutolę nuo autentiško dvasingumo ir net paverčiantys jį rinka, savo laiške rašo patriarchas Baltramiejus. Pasak jo, tas pats nutinka ir taikos atžvilgiu. Šiandien žmonės, kurie neturi taikos, gniuždo ir tuos asmenis, kurie kalba apie taiką. Jie pamiršta, kad tikroji taika yra Šventosios Dvasios vaisius. Tad šią žinią apie rengiamą tarptautinį tarpkrikščionišką stačiatikių dvasingumo suvažiavimą priėmėme su džiaugsmu, - pažymi patriarchas. Jis linki, kad šventųjų tėvų žodžiai ir jų gyvenimo pavyzdžiai, būsimi studijų objektai, paskatintų ieškoti tikros taikos, kurią Šventoji Dvasia suteikia kiekvienam, kuris jos prašo visa siela ir širdimi.

Bose vienuolynas – religinė bendruomenė, kurią sudaro pasišventusieji vyrai ir moterys iš įvairių krikščioniškų bažnyčių. Nuo pat įsteigimo 1965 m. Bose bendruomenė skatina intensyvų ekumeninį dialogą tarp skirtingų krikščionių bažnyčių ir bendruomenių. Bendruomenės nariai išgyvena savo vienuolinį pašaukimą laikydamiesi celibato, broliškai dalindamiesi gėrybėmis bei paklusdami Evangelijai. Bose bendruomenės įkūrėjas yra Enzo Bianchi, kurį Šventasis Tėvas 2014 m. paskyrė Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos konsultoriumi. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.