2014-09-02 20:07:36

Svätý Otec v rannej homílii: Aby naše slová mali moc dotknúť sa sŕdc


Vatikán 2. septembra 2014 - Autorita kresťana pochádza z Ducha Svätého, nie z ľudskej múdrosti alebo titulov v teológii, povedal pápež František v homílii dnešnej rannej svätej omše v Dome Santa Marta. Zdôraznil, že kresťanská identita znamená mať Kristovho Ducha, nie ducha sveta. Vychádzajúc z dnešného evanjelia (Lk 4,31-37) Svätý Otec hovoril o povahe Pánovej moci a následne o moci kresťana. Ľudia z Ježišových čias boli ohromení jeho učením, pretože jeho slovo malo moc. Ježiš nebol obyčajný kazateľ, pretože jeho moc pochádza zo zvláštneho pomazania Duchom Svätým, zdôraznil pápež. Ježiš je Syn Boží, pomazaný a poslaný, aby priniesol spásu a slobodu. A niektorí sa pohoršovali nad týmto Ježišovým štýlom, nad jeho identitou a slobodou:

„A môžeme sa pýtať, čo je naša identita ako kresťanov? Pavol nám na to dnes hovorí: O týchto veciach hovoríme nie slovami, ktoré pochádzajú z ľudskej múdrosti.‘ Pavlovo kázanie nestojí na tom, že robil kurz na Lateráne, Gregoriane... Nie! Nie ľudská múdrosť, ale vnuknutia Ducha! Pavol kázal s pomazaním Ducha, vyjadrujúc duchovné veci v duchovných termínoch. Ale človek, ponechaný na svoje sily, nerozumie veciam Božieho Ducha: človek sám to nemôže pochopiť!“

A preto, „keď my kresťania nerozumieme dobre duchovným veciam, nedávame svedectvo, nemáme identitu“. Pre takých „sú tieto veci Ducha hlúposťou, nie sú schopní im rozumieť“. Avšak človek pohýnaný Duchom vie všetko posúdiť a je slobodný od toho, aby jeho niekto posúdil“:

„Teraz máme Kristovo zmýšľanie, a to je Duch Kristov. To je kresťanská identita. Nemať ducha sveta, ten spôsob myslenia, ten spôsob posudzovania... Môžeš mať päť titulov v teológii, ale nemať Ducha Božieho! Možno budeš veľkým teológom, ale nie si kresťanom, pretože nemáš Ducha Božieho! Čo dáva moc, čo ti dá identitu, je Duch Svätý, pomazanie Duchom Svätým.“

Preto „ľudia nemali radi tých kazateľov, tých učiteľov zákona, pretože hoci hovorili o teológii, nepriblížili sa k srdcu, nedávali slobodu“. Neboli schopní robiť to tak, aby ľudia našli svoju vlastnú identitu, pretože neboli pomazaní Duchom Svätým:

„Autorita Ježiša a autorita kresťana pochádzajú práve z tejto schopnosti porozumieť veciam Ducha, hovoriť jazykom Ducha. Pochádzajú z tohto pomazania Duchom Svätým. Mnohokrát, často nachádzame medzi našimi veriacimi jednoduché staršie ženy, ktoré možno ani nedokončili základnú školu, ale hovoria o veciach lepšie ako nejaký teológ, pretože majú Ducha Kristovho, ktorého mal sv. Pavol. A všetci si musíme toto vyprosovať. Pane, daj nám kresťanskú identitu, ktorú si mal ty. Daruj nám svojho Ducha. Daruj nám tvoj spôsob myslenia, cítenia, rozprávania. Pane, daj nám pomazanie Duchom Svätým.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.