2014-09-02 16:09:06

Popiežius Pranciškus prisiminė Beslano mokyklos tragediją


Popiežius Pranciškus pavedė italui kunigui Paolo De Carli specialų uždavinį: perduoti jo asmeninę žinią Beslano gyventojams, šiomis dienomis minintiems Beslano mokyklos Šiaurės Osetijoje aukas, suėjus teroristinio užpuolimo dešimtosioms metinėms. Daugiau kaip 330 žmonių žuvo, įskaitant 186 vaikus, ir apie 700 buvo sužeisti 2004 metų rugsėjo 1-3 dienomis, kai čečėnų kovotojų islamistų teroristinėje akcijoje užimtą mokyklą, su įkaitais paimtais moksleiviais ir mokytojais, per gelbėjimo akciją šturmavo Rusijos saugumo pajėgos.

Italas kunigas, atakos dienomis buvęs šiaurės Italijos Trento karmelitų vienuolyno prioras, keletą mėnesių vienuolyne globojo per ataką nukentėjusius 63 Beslano gyventojus. Popiežius Pranciškus sekmadienį paskambino kunigui telefonu ir paprašė, kad lankydamasis Beslane perduotų jo žinią tragiško įvykio minėjimo dalyviams. Kun. De Carli dabar yra Adro Marijos Snieginės parapijos klebonas Brešios vyskupijoje šiaurės Italijoje. Kunigas planuoja dalyvauti žudynių metinių minėjime šiomis dienomis Beslane, praneša Brešios laikraštis.

Čėčėnų ataka Beslano mokykloje pirmąją mokslo metų dieną ir tragiškai pasibaigusi gelbėjimo akciją sukrėtė visą pasaulį. Šv. pop. Jonas Paulius II, tada jau senas ir paženklintas ligos, vieną visą trečiadienio bendrąją audienciją paskyrė vien tiktai Beslano mokykloje žuvusių vaikų atminimui. Šventasis rugsėjo 8 d. audiencijoje kvietė melstis už Beslane nužudytus ir už visame pasaulyje smurtą ir neteisybę kenčiančius vaikus, taip pat už taiką ir teisingumą, be kurių neįmanoma užtikrinti laimingos vaikystės. Savo kalboje šv. Jonas Paulius II Beslane tragiškai žuvusius vaikus susiejo su Švč. M. Marijos kūdikyste.

Vaikai buvo pagrobti ir barbariškai nužudyti mokykloje, vietoje, kur mokomasi istorijos, kultūros, kur stengiamasi suvokti žmogaus gyvenimo prasmę ir paskirtį, kur vaikams skiepijamos pagarbos, solidarumo, teisingumo ir taikos vertybės. Ir būtent tarp mokyklos sienų vaikams teko kentėti pažeminimą, neapykantą ir mirtį, žiauraus fanatizmo ir liguisto žmogaus asmens niekinimo pasekmes, sakė anuomet šv. Jonas Paulius II ir tęsė:

Negalime būti abejingi girdėdami per pasaulį nuaidėjusį vaikų kančios šauksmą. Negalime būti abejingi kai matome daugelyje pasaulio šalių skriaudžiamus, išnaudojamus, verčiamus kovoti su ginklu rankose vaikus. Visų mūsų pareiga ginti vaikus nuo nežmoniško elgesio su jais, turime ginti kiekvieno vaiko teisę į laimingą vaikystę taikiame ir teisingame pasaulyje.

Tais pačiais metais, gruodžio mėnesį, kun. De Carli palydėjo grupę Beslano mokyklos vaikų į susitikimą su popiežiumi Romoje Švento Petro aikštėje. Šv. Jonas Paulius II atskirai rusiškai pasveikino Beslano moksleivius priartėjusių Kalėdų proga ir išreiškė viltį, kad apsilankymas Italijoje pas karmelitus vienuolius padės išgydyti patirtos tragedijos žaizdas.

Lenkas popiežius dar kartą įsakmiai prisiminė Beslano tragediją paskutiniame oficialiame susitikime su viso pasaulio diplomatais Vatikane 2005 metų sausio 10 dieną. Pažymėjęs, kad Naujųjų metų džiaugsmą temdo kelios pernykščių metų tragedijos, šv. Jonas Paulius prisiminė taip pat Beslano teroristines žudynes. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.