2014-09-02 15:10:47

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Viešpatie, duok mums savo Dvasią (+video)


Antradienio Mišių Evangelija kalba apie Jėzų „su valdžia ir galia“ išvarantį netyras dvasias. Skaitinyje iš Šv. Paulius Pirmojo laiško korintiečiams sakoma, kad viskas ką Paulius daro ir skelbia ateina iš Dievo Dvasios. Komentuodamas šios dienos skaitinius, antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus aiškino kas yra Jėzaus galios, o tuo pačiu ir krikščioniškojo veikimo šaltinis.

Kokia yra mūsų krikščioniškojo savivoka? Apaštalas Paulius aiškiai sako, kad jis kalba ne mokytais žmogiškais žodžiais, bet tais, kurių jį išmokė Dvasia. Pauliaus iškalbos ir išminties šaltinis buvo patepimas Šventąja Dvasia. Taip pat ir mes, krikščionys, nedaug sugebame, jei pasitelkiame tik savo jėgomis, o ne Dvasios galia. Jei savyje neturime Šventosios Dvasios, mes neturime nė krikščioniškos tapatybės ir nesugebame duoti įtikinamo liudijimo.

Jėzaus galios, taip pat ir krikščionių autoriteto šaltinis yra Šventoji Dvasia, sugebėjimas ją suprasti, kalbėti Dvasios kalba. Visko šaltinis yra patepimas Šventąja Dvasia. Kiek kartų tarp tikinčių žmonių mes sutinkame paprastų senučių, galbūt net nebaigusių pradinės mokyklos, ir jos kalba aiškiau už daugelį teologų, nes jos turi Kristaus Dvasią. Tą pačią Dvasią, kurios buvo kupinas šv. Paulius. Visi turime jos prašyti. Viešpatie, padėk mums būti krikščionimis. Suteik mums savąją tapatybę. Duoki mums savo Dvasią. Mokyk mus galvoti, jausti, kalbėti taip kaip Tu. Suteiki mums patepimą Šventąją Dvasia, - kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio Mišių homilijoje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.