2014-09-01 14:11:56

Popiežius Pranciškus: „Skelbiant Evangeliją nereikia įtikinėti – Žodžio jėga yra Jėzus“(+video)


Evangelija skelbiama ne įtikinėjant išmintingais žodžiais, tačiau nuolankiai, nes Dievo Žodžio jėga – pats Jėzus, ir tik turintys atvirą širdį jį priima. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus po vasaros pertraukos pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namuose.

Komentuodamas dienos skaitinius, popiežius aiškino kas yra Dievo Žodis ir kaip jį priimti. Šv. Paulius primena korintiečiams, kad jis skelbė Evangeliją ne įtikinančiais išminties žodžiais:
„Paulius sako: Neatėjau jūsų įtikinti žodžiais, gražiais darbais... Ne. Atėjau kitaip. Atėjau paliudyti Šv. Dvasią ir jos jėgą. Kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, tačiau Dievo galybe“. Dievo Žodis yra kitoks, netolygus žmogaus žodžiui - išmintingam, akademiniam, filosofijos žodžiui.. ne: tai kitas dalykas, jis ateina kitu būdu“.

Taip nutinka Jėzui, kai jis aiškina Raštus sinagogoje Nazarete, kuriame užaugo. Jo kraštiečiai iš pradžių žavisi juo dėl jo žodžių, tačiau vėliau užsirūstina ir mėgina nužudyti. „Iš vienos pusės jie perėjo į kitą, būtent dėl to, kad Dievo Žodis skiriasi nuo žmogaus žodžių“,- sako popiežius. Iš tiesų, Dievas mums kalba per Sūnų, Dievo Žodis yra pats Jėzus“ ir Jėzus tampa papiktinimo priežastimi. Kristaus kryžius piktina. Tai Dievo Žodžio jėga: Viešpats Jėzus Kristus. O kaip turėtume priimti Dievo Žodį? Taip, kaip priimame Jėzų Kristų. Bažnyčia sako, kad Šventajame Rašte, Jo Žodyje yra Jėzus“. „Todėl, - patvirtina popiežius, - yra taip svarbu dienos metu perskaityti Evangelijos ištrauką“.

Popiežius tęsia: „O kam, kad išmoktume? Ne! Kad rastume Jėzų, nes jis yra būtent Jo Žodyje, Jo Evangelijoje. Kaskart, kai skaitau Evangeliją, randu Jėzų. Tačiau kaip priimu šį Žodį? Ek, reikia priimti jį kaip priimame Jėzų, tai yra – atvira, nuolankia širdimi, Palaiminimų dvasioje. Nes Jėzus atėjo nuolankiai. Atėjo skurde. Atėjo su Šventosios Dvasios patepimu.

Jis yra jėga, jis yra Dievo Žodis, pateptas Šventosios Dvasios. Ir mes, jei norime klausytis Dievo Žodžio ir jį priimti, turime melstis į Šventąją Dvasią ir prašyti šio širdies patepimo, tai Palaiminimų patepimas. Širdies, kuri plaktų Palaiminimų dvasia“.

„Būtų gerai mums šiandien, dienos metu, savęs paklausti: „Kaip aš priimu Dievo Žodį? Ar kaip įdomų dalyką? Tiesa, kunigas šiandien pamokslavo taip.. tačiau kaip įdomu! Koks išmintingas šis kunigas‘; ar priimu jį, nes jis – tai gyvasis Jėzus, Jo Žodis? Ar sugebu – atkreipkite dėmesį į klausimą! – ar sugebu nusipirkti mažą Evangeliją, juk ji nedaug kainuoja, ar ne? - nusipirkti mažą Evangeliją ir nešiotis kišenėje, o kai galiu, dienos metu, perskaitau ištrauką, kad joje rasčiau Jėzų? Šie du klausimai mums bus naudingi. Padėk mums, Viešpatie“, - kvietė popiežius baigdamas pirmadienio ryto Mišių homiliją. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.