2014-08-30 15:30:19

Pakistano moterys už taiką Irake ir Gazoje


Pakistanietis kapucinas surengė susitikimą už taiką Artimuosiuose Rytuose, į kurį pakvietė ypač moteris, atstovaujančias įvairioms tikyboms, pašaukimams, socialiniams sluoksniams ir pilietinėms organizacijoms. Pasak t. Francis Nadeem, į tarpreliginį ir tarpkonfesinį susitikimą, įvykusį šiomis dienomis antrajame Pakistano mieste Lahore, atvyko daug moterų. Jos meldėsi kartu ir prašė visų karštai melstis, kad būtų sustabdytos nekaltų krikščionių ir musulmonų žudynės Artimuosiuose rytuose, ypač Irake ir Gazos ruože.

Kapucinas t. Francis Nadeem papasakojo katalikiškai žinių agentūrai „Fides“, jog susitikimo dalyviai taip pat kreipėsi į Jungtinių Tautų organizaciją, į viso pasaulio politinius lyderius ir į visą tarptautinę bendruomenę. Moterys meldėsi už visas nekaltas konfliktų aukas, prašė atsakingųjų sustabdyti žudynes, apsaugoti nuo smurto ir konflikto baisumų ypač vaikus, moteris, jaunimą ir senolius. Maldos susitikime buvo prisimintos ir skaitlingų kitų konfliktų pasaulyje nekaltos aukos. Nevalia žudyti. Žmogaus gyvybė brangiausia dovana, kurią privalome ginti visomis priemonėmis, pasakė žinių agentūrai kapucinas tėvas iš Lahoro miesto. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.