2014-08-29 16:54:44

Popiežius padrąsino Gazos krikščionis būti žemės druska.


Popiežius padrąsino tvirtai liudyti tikėjimą, kad būtume Gazoje žemės druska, po Pranciškaus audiencijos pasakė kun. Jorge Hernandez, argentinietis, vienintelės Gazoje katalikų parapijos klebonas. Jį popiežius Pranciškus priėmė penktadienio rytą šv. Mortos namuose Vatikane. Bendravome argentinietiškai, pasakojo Verbitų kongregacijos misionierius, po audiencijos papasakojęs Vatikano radijui, kad Šventasis Tėvas Gazos konflikto dienomis ne kartą jam paskambindavęs telefonu, parašė laišką elektroniniu paštu. Šią žinią tučtuojau išvertėm į arabų kalbą, kad pasklistų visiems Gazos krikščionims. Jiems popiežiaus žodžiai buvo tikra palaima, sakė kunigas.

Susitikimas buvo gan ilgas, Šventasis Tėvas liudijo nuoširdų artumą, rūpestį ir maldą neskaitlingai Gazos krikščionių bendruomenei. Gazos Šventosios Šeimos parapijos klebonas padėkojo popiežiui už artumo liudijimą jo parapijiečiams ir visiems Gazos krikščionims.

Klebonas sakė, kad popiežius drąsino ragindamas tvirtai liudyti tikėjimą. Susitikime buvo aptartos pastoracinės problemos, kurios gali iškilti tikintiesiems po labai sunkių pastarųjų savaičių išgyvenimų; kalbėjomės, kaip padėti tikintiesiems, kaip juos paremti, kad išliktų žemės druska. Popiežius priminė, kad Evangelija reikalauja aukų, kurių Jėzus prašo iš visų mūsų, visame pasaulyje: iš Jūsų prašo, kad toliau liudytumėte Jėzų Kristų toje žemėje, kurioje kentėjo, mirė ir prisikėlė. Tad drąsos, pirmyn!, kartojo Šventojo Tėvo žodžius Gazos klebonas.

Krikščionys yra mažuma dviejų milijonų gyventojų Gazos Ruože, bendruomenei priklauso kiek daugiau nei tūkstantis tikinčiųjų, dauguma jų ortodoksai, o katalikų Gazoje tik 136. Su ortodoksais puikiai sugyvename, neieškom skirtumų, drauge žengiam į ateitį, pažymėjo kun. Hernandez. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.