2014-08-25 16:43:19

Pranciškus: Mūsų santykį su Jėzumi "stato" Bažnyčia (+video)


Sekmadienio Vidudienio susitikime popiežius Pranciškus kalbėjo apie Mišių Evangelijoje skaitytą žinomą ir labai svarbų Mato Evangelijos pasakojimą apie tai, kaip Simonas dvylikos apaštalų vardu išpažino savo tikėjimą į Jėzų, kaip į Kristų, gyvąjį Dievo Sūnų. Jėzus pavadino Simoną palaimintuoju, nes jo tikėjime atpažino ypatingą Dievo Tėvo malonę, todėl jam pasakė: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią.

Nuo tada Simonas įgyja naują vardą: Petro – t.y. uolos. Uola Šventajame Rašte yra Dievo simbolis. Jėzus šiuo vardu pavadino Simoną, tačiau ne dėl savybių, arba nuopelnų, o dėl nuoširdaus ir tvirto tikėjimo.

Pasak popiežiaus, tai pradžiugino Viešpatį Jėzų, nes Petro pasisakyme Jis atpažino Dievo Tėvo apreiškimą ir Šventosios Dvasios veikimą. Jis suprato, kad Dievas Tėvas Petrui suteikė solidų tikėjimą, ant kurio galės statyti savo Bažnyčią, kitaip sakant, išauginti savo bendruomenę, t.y. visus mus. Jėzus norėjo gyvos Bažnyčios, tautos, sudarytos ne pagal kilmę, o tikėjimą, t.y. pagal santykį su Juo, pagal meilės ir pasitikėjimo ryšius. Taigi, Bažnyčią „stato“ mūsų santykis su Jėzumi. Todėl Jėzui, norinčiam statyti Bažnyčią, reikia visų mokinių, visų mūsų solidaus, patikimo tikėjimo.

Popiežius Pranciškus, kreipdamasis į sekmadienio Vidudienio maldos susitikimo dalyvius sakė, jog tai, kas įvyko šv. Petrui, įvyksta kiekvienam krikščioniui, subrandinusiam nuoširdų tikėjimą į Jėzų Kristų, Gyvojo Dievo Sūnų.

Tarsi pokalbyje su pašnekovais popiežius klausė: Koks tavo tikėjimas? Kiekvienas teatsako savo širdyje. Koks Tavo tikėjimas? Kokias mūsų širdis atranda Dievas? Tvirtas, kaip uola, ar smėlingas, abejingas, įtarias, netikinčias? Vertėtų šiandien apie tai susimąstyti. Jei Viešpats mūsų širdyse pastebi tikėjimą, kuris nėra tobulas, tačiau nuoširdus, autentiškas, tada Jis ir mumyse pamato gyvus akmenis, su kuriais gali kurti savo bendruomenę. Šių bendruomenių pagrindinis akmuo yra Kristus, kuris yra kertinis ir nepakartojamas bendruomenės akmuo.

Petras yra regimas Bažnyčios vienybės pamatas, tačiau kiekvienas krikščionis yra pašauktas liudyti savo tikėjimą, paprastą, nuoširdų, tačiau tvirtą tikėjimą, kuriuo Kristus taip pat dabar stato savo Bažnyčią visur pasaulyje.

Daug žmonių taip pat dabartiniais laikais yra įsitikinę, kad Jėzus yra didis pranašas, dvasinis mokytojas, teisingumo pavyzdys... Tačiau Jėzus taip pat dabar klausia mūsų: O kas esu jums, kuo mane laikote? Ir ką atsakysime į tai? Susimąstykime! Tačiau virš visko, melskime Dievą Tėvą Mergelei Marijai užtariant suteikti malonę, kad galėtume nuoširdžiai atsiliepti tokiu būdu: „Tu esi Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus!“ Tai - tikėjimo išpažinimas, mūsų tikrasis „Credo!“, mūsų „Tikiu!“; pakartokime dabar, paragino popiežius, kalbėdamas tikintiesiems šv. Petro aikštėje, pakartokime tris kartus: „Tu esi Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus!“.

Po kalbos, Šventasis Tėvas vadovavo „Viešpaties Angelo“ maldai, kuri paprastai sukalbama su popiežiumi kiekvieną sekmadienio vidudienį ir suteikė Apaštališkąjį palaiminimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.