2014-08-25 13:20:18

Påven: Jesus bygger sin kyrka på en uppriktig, äkta tro


(25.08.2014) Påven Franciskus baserade sina ord under Angelus-bönen på söndagens evangelietext om Petri trosbekännelse på Jesus som "Messias, den levande Gudens son."

Vår Herre svarar på denna trosbekännelse genom att ge Simon namnet "Petrus", ett namn som betyder "klippa". Men, sa påven, Jesus ger Simon detta namn "inte på grund av hans egna personliga egenskaper eller hans mänskliga förtjänster, men på grund av hans äkta och starka tro, som kommer från höjden."

Simons tro är en gåva från Gud Fader, en pålitlig, trovärdig tro som vår Herre kan bygga sin kyrka på - Hans gemenskap, sa påven, det vill säga oss alla. Vår Herre grundar sin kyrka på tron, på en relation med sig själv, en relation bestående av kärlek och tillit. När han började sin kyrka, sökte Jesus en stark tro i sina lärjungar - det var anledningen till hans fråga i evangeliet, "Vem säger människorna att Människosonen är?”

"Det som hände på ett unikt sätt hos Petrus," sa påven, "sker också hos varje kristen som utvecklar en uppriktig tro på Jesus Kristus, den levande Gudens son." Sedan frågade han de troende på Petersplatsen, "Hur ser er tro ut? Är den en stark, stenliknande tro? Eller är den sandig, är den tveksam, misstrogen, otroende? Herren, sa han, söker efter tro i våra hjärtan - inte nödvändigtvis en perfekt tro, utan en uppriktig, äkta tro. När han finner det, sa påven, ”kommer vår Herre att också i oss se levande stenar som han bygger sin gemenskap på." Jesus är den unika hörnstenen, medan Petrus, klippan, är den synliga grunden för kyrkans enhet, men, påminde påven, varje döpt människa är kallad att vittna inför Jesus om sin egen tro, fattig men ärlig, så att han kan fortsätta att bygga sin kyrka i dag, i alla delar av världen.

Påven Franciskus avslutade med att påminna om att Jesu fråga till Petrus: "Vem säger människorna att Människosonen är?" Denna fråga, sa han, riktar sig till var och en av oss i dag. Hur ska vi svara på den frågan? Vi måste tänka på svaret, men mer än detta, sa påven, måste vi be till Gud Fader, att Han ger oss svaret, att han ger oss gåvan att besvara med uppriktiga hjärtan.

Detta, sa han, "är en trosbekännelse, detta är Credo" - och påven, Petri efterföljare, upprepade Petri ord, och ledde de troende i trosbekännelse: "Du är Messias, den levande Gudens son."
All the contents on this site are copyrighted ©.