2014-08-25 09:48:10

Kongress om bioetik anordnas av kyrkan i Schweiz


(25.08.2014)"Glädjen i att ta emot livet - den katolska kyrkan: en positiv diskussion om fortplantning": Så kallas det vetenskapliga symposiet som organiseras av den bioetiska kommissionen vid biskopskonferensen i Schweiz tillsammans med Institutionen för moralisk teologi och etik vid universitetet i Freiburg, som kommer att äga rum den 12-13 september vid universitetet i Freiburg. Fokus för debatterna som kommer att hållas mellan politiker och forskare kommer främst att handla om lagen om assisterad befruktning i syfte att få en bredare översyn av fenomenet.

Med tanke på den kommande familjesynoden i Schweiz, där man kommer att tala om fortplanting, vill de Schweiziska biskoparna undersöka de rättsliga, psykologiska, etiska och teologiska aspekterna kring livets gåva och fördjupa grunden till den katolska kyrkans ståndpunkt om fortplantning. Deltagarna vid symposiet kommer att vara universitetsforskare, vetenskapsmän och kyrkans representanter under biskopen av Lausanne, Genève och Freiburg Msgr.Charles Morerod.
All the contents on this site are copyrighted ©.