2014-08-23 14:20:19

Valstybės sekretorius „Tautų draugystės“ suvažiavimui: Popiežius prašo ieškoti naujų būdų kaip skelbti Evangeliją pasaulio ir egzistenciniuose pakraščiuose


Vatikano valstybės sekretorius Popiežiaus vardu pasveikino Italijos katalikų „Tautų draugystės“ metinio suvažiavimo dalyvius ir rengėjus. Šių metų suvažiavimo, iš eilės XXXV-ojo – tema „Pasaulio ir egzistencinių pakraščių link“ atkartoja nuolatinį popiežiaus Pranciškaus raginimą, pažymėjo kardinolas Pietro Parolin sveikinimo laiške Rimini vyskupui Francesco Lambiasi.

„Pakraščiai“ popiežiaus supratimu nėra tik vietovės, bet ir žmonės: pirmiausiai žmonės yra „pakraščiai“, pažymėjo kardinolas primindamas tai, ką Popiežius pasakė generalinėje kongregacijoje prieš konklavą 2013 metų kovo 9 dieną: „Bažnyčia pašaukta išeiti iš savęs ir keliauti link pakraščių, ne tik geografinių, tačiau ir egzistencinių pakraščių“, sakė prieš konklavinėje kongregacijoje tada dar Buenos Airių arkivyskupas Bergoglio, tą sykį patikslinęs, kaip suprasti egzistencinius pakraščius: „Tai nuodėmės, skausmo, neteisingumo slėpinių pakraščiai, neišmanymo ir tikėjimo nebuvimo, minčių ir bet kokio vargo pakraščiai.“

Išeinanti Bažnyčia yra vienintelė įmanoma pagal Evangeliją. Apie tai liudija Jėzaus gyvenimas, kaip jis ėjo iš kaimo į kaimą skelbti Dievo karalystės, prieš save siųsdamas savo mokinius. Būtent todėl Dievas Tėvas Jį pasiuntė į pasaulį. Nazaretas buvo visai nereikšmingas kaimas, tiek politiniu, tiek religiniu atžvilgiu buvo tikras „pakraštys“, tačiau Dievas pažvelgė būtent į ten, kad laikų pilnatvėje įvykdytų savo gailestingumo ir ištikimybės planą.

Šių laikų žmonėms, taip pat krikščionims, iškilęs pavojus būti užgožtiems individualistinio liūdesio, likti izoliacijoje, kurioje gausu vartotojiškų gerybių, tačiau jos daugeliui yra visiškai nepasiekiamos. Visai aišku, kad visuomenės, siekiančios gyvuoti be Dievo, sukūrė dvasinių dykviečių. Tačiau neturime dėl to prarasti vilties. Dar popiežius Benediktas XVI pažymėjo „Tikėjimo metų“ inauguracijoje, jog „dykumoje vėl atrandama vertė to, kas gyvenime esminga. Tad šiandieniame pasaulyje nesuskaičiuojamai daug dažnai neišreikštų ar negatyviai išreikštų Dievo, galutinės gyvenimo prasmės alkio ženklų. Ir dykumoje pirmiausia reikia tikinčių žmonių, savo gyvenimu rodančių kelią į pažadėtąją žemę ir taip išlaikančių viltį gyvą.“

Tad popiežius Pranciškus kviečia grįžti prie esmės, prie Jėzaus Kristaus Evangelijos, pažymėjo sveikinimo laiške Vatikano valstybės sekretorius Parolin. Jis pacitavo kelias ištraukas iš „Evangelii gaudium, popiežiaus Pranciškaus Apaštališkojo paraginimo: „Krikščionys privalo Evangeliją skelbti neišskirdami nė vieno ir daryti tai ne tarsi primesdami naują pareigą, bet kaip žmonės, trokštantys pasidalyti džiaugsmu, parodyti gražų horizontą, pasiūlyti viliojantį pokylį. Bažnyčia auga ne užsiimdama prozelitizmu, bet „patraukdama“, t.y. per asmeninį liudijimą, pasakojimą, veiksmą arba ta forma, kurią konkrečiomis aplinkybėmis padiktuos pati Šventoji Dvasia.

Todėl sparčiai besikeičiantis pasaulis prašo krikščionių būti pasirengusiais ieškoti naujų formų ir būdų kaip perduoti, kaip suprantama kalba komunikuoti nekintančią krikščionybės naujieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.