2014-08-22 15:32:35

Religiösa ledare i England: IS ska åtalas för brott mot mänskligheten


(22.08.2014)Ställ IS inför rätta för den internationella brottmålsdomstolen för brott mot mänskligheten! Religiösa ledare i Storbritannien,kristna, muslimer, judar, hinduer, sikher och zoroastriska har samlats i en gemensam vädjan till premiärministern David Kamerun som publicerades i tidningen"Daily Telegraph". Tvångskonverteringar, halshuggningar och korsfästelser av kristna och yazidier är en tragedi av historiska proportioner, läser man i brevet som undertecknats från katolskt håll av Msgr. Declan Lang, biskop av Clifton.

Enligt de brittiska religiösa ledarna kan sådana brott kan inte gå ostraffade förbi och de skriver att IS framfart bestämt måste motverkas. I brevet påminner man även om att det som händer i Irak är en del av en ökad utbredning i världen av förföljelse och restriktioner för religionsfriheten och de skriver att regeringar, internationella institutioner och icke-statliga organisationer bör engagera tid och energi i denna kris för att säkerställa respekten för denna grundläggande rättighet och för att stoppa ytterligare framtida tragedier.

Solidaritet med de kristna i Irak har också uttryckts av ordföranden för Judiska världskongressen Ronald S. Lauder, som publicerades på organisationens webbplats med titeln "Vem står upp för de kristna?" ber alla människor av god vilja att ena sig för att stoppa denna våldsvåg och påminner om att det judiska folket alltför väl vet vad som kan ske om världen förblir tyst.
All the contents on this site are copyrighted ©.