2014-08-22 14:47:40

Kardinal Maradiaga: Stoppa jihadisternas grymheter


(22.08.2014)Caritas Internationalis ger kyrkan i Irak fullt stöd och solidaritet. De stödjer även den lokala Caritas och alla ordnar och andra organisationer som konkret hjälper församlingsmedlemmarna i landet som förföljs av IS med att lindra deras lidande, ge dem mat och husrum eller läka de trauman som de lider av. Detta har ordförande för Caritas Internationalis kardinal Rodriguez Maradiaga skrivit i ett brev riktat till den kaldeiska patriarken av Babylon Raphael Louis Sako och ordföranden för Caritas Irak Msgr. Shleimon Warduni.

Brevet uttrycker djup oro över vad som händer med de kristna, yaziderna och andra minoriteter som tvingas fly från jihadisternas grymheter men även om konsekvenserna som denna våldsvåg skulle kunna få för muslimsk-kristen dialog och fredlig samexistens som majoriteten av muslimer och kristna i Mellanöstern och runt om i världen vill ha. I brevet berömmer kardinalen den irakiska kyrkans och alla människor av god viljas mod och ståndaktighet mot dessa brott mot mänskligheten.

Kardinal Maradiaga riktar sig direkt till IS med att säga att våld inte övervinns med våld, utan med fred och att de måste sätta ett stopp för sina grymheter och i stället arbeta för byggandet av samhället där alla människor, som tillhör minoritetsgrupper och inte, kan leva i fred. Slutligen en vädjan till världens ledare för att garantera säkerheten för de inblandade, att rättsstaten återställs och att vapenleveranser till de som begår dessa brott mot liv och mänsklig värdighet stoppas.
All the contents on this site are copyrighted ©.