2014-08-21 17:02:12

Mosulo chaldėjų arkivyskupas Nona paprašė skubios tarptautinės paramos Irake


Dėl skaudaus smūgio Irako krikščionims kalti ne vien islamistai, o visa Irako visuomenė! Tai pareiškė Mosulo katalikų ganytojas, chaldėjų arkivyskupas Emil Shimoun Nona per susitikimą su fondo „Kirche in Not“ delegacijos nariais, kurie lankėsi keliuose kurdų kaimuose šiauriniame Irake rugpjūčio 13-17 dienomis. Pasak arkivyskupo, nuo 2003 metų iki dabar irakiečių krikščionių diskriminavimas suintensyvėjo visur: darbo vietose, gyvenamuose kvartaluose, visose gyvenimo sferose. Tad dabar irakiečiai krikščionys mato, kad islamistus išugdė visuomenė, pažymėjo chaldėjų ganytojas.

Labdaros fondas Irako Kurdistane finansuoja paramos projektus pabėgėliams. Birželio mėnesį paskyręs solidžią 100 000 eurų sumą, fondas šį mėnesį pabėgėlių šalpos reikmėms paskyrė antrą tiek. Delegacija lankėsi chaldėjų patriarcho Louiso Raphaelio I Sako kvietimu. Pasak delegacijos vadovo Johanneso Herremano, reikia aukoti pinigus ir šelpti irakiečius krikščionis. Pasak jo, tarptautinė bendruomenė privalo atsiliepti į poreikius tuoj pat ir ryžtingai. Kitu atveju busime priversti tyliai stebėti kaip užsiverčia paskutinis irakiečių krikščionybės istorijos puslapis. Padėtis Irake dramatiška, pridūrė delegacijos vadovas: visur delegacija sutiko ganytojus, kunigus, vienuoles ir savanorius dieną naktį padedančius pabėgėliams. Be to, svarbu ne tik suteikti skubią humanitarinę paramą: reikia palaikyti krikščionis ir kitas religines mažumas, kad tokios tragedijos daugiau nesikartotų. Tuo metu Chaldėjų patriarchas Sako sutiktiems delegacijos nariams pasakė, kad dar yra vilties Irako krikščionims, tačiau reikia veikti skubiai.

Delegacija sutiko pabėgėlius Erbilo mieste, Ankavos priemiestyje, paskui lydimi arkivyskupo Emilio Shimouno Nonos aplankė pabėgėlius keliuose miesteliuose ir kaimuose prie Zakho ir Dohuko. Negalėdama keliauti per Mosulą, delegacija turėjo rinktis pašalinį kalnų kelią, už 18 km nuo Islamo valstybės kovotojų pozicijų. Vietovėje renkasi tūkstančiai irakiečių iš Mosulo, Alkošo ir kitų vietovių. Visų jų lūpose sielvartas ir nusivylimas, pažymima trečiadienį paskelbtame fondo „Kirche in Not“ komunikate.

Reikėjo reaguoti kol Islamo valstybės šalininkai nekontroliavo kone pusės Irako, - pridūrė arkivyskupas Nona. Jis siūlė tarptautinei bendruomenei imtis trigubos akcijos: Pirma – užtikrinti tarptautinę humanitarinę pagalbą, nes irakiečiai vien savo jėgomis neišgali sušelpti tokio didelio šeimų skaičiaus. Antra – Vakarams didinti spaudimą Irako valdžiai, kad sumažėtų vidinis susiskaldymas ir sutvirtėtų valstybė: kitados Irakas buvo tvirta valstybė, tačiau nuo 2003 metų buvo padaryta per daug klaidų, tad dabar Irako politika remiasi į tuštumą, tvirtino arkivyskupas. Trečia -reikia karinėmis priemonėmis apginti Kurdistaną, nes kol egzistuos Islamo valstybė, krikščionys gyvens nuolatinėje grėsmėje, pažymėjo Irako katalikų hierarchas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.