2014-08-20 15:24:37

Ärkebiskop Gomez: ”Kyrkan kan lära sig av Jesus hur man uppsummerar det kristna budskapet i sociala medier”


(20.08.2014) ”Om kristendomen kunde rymmas i ett tweet, kunde det stå: Gud skapar människan, människan syndar mot Gud, Gud sänder sin ende son till världen för att föra människan tillbaka till honom. Det är en svår uppgift att summera hela evangeliet på 140 tecken eller mindre. Men det betyder inte att kyrkan inte bör försöka.” Detta var ärkebiskop Jose Gomez budskap om media och den nya evangelisationen under ”The Catholic Association of Latino Leaders” (CALL) konferensen i Houston, Texas, den 16 augusti.

Han sa att kyrkan kan lära sig av Jesus och de tidiga kyrkofäderna om hur man uppsummerar det kristna budskapet i sociala medier. "Jesus talade i korta men minnesvärda meningar" sa ärkebiskopen. "Tänk på hans saligprisningar, hans liknelser och hans aforismer. Ökenfäderna och de tidiga kristna munkarna använde ordspråk och korta böner som de hämtade från Psaltaren och Bibeln."

Att kyrkan använder de senaste medierna för att dela evangeliet med världen är inte nytt, konstaterade ärkebiskopen. Evangelisationen har alltid handlat om kommunikation och ny teknik har alltid hjälpt att sprida budskapet, som började med tryckpressen och sedan fortsatte genom radio, tv och Internet.

Inför den 23: e Världskommunikationsdagen 1989, innan Internet var en del av hushållstekniken, konstaterade påven Johannes Paulus II: "Frågan som konfronterar kyrkan i dag är inte längre om mannen på gatan kan förstå ett religiöst budskap, men hur man använder kommunikationsmedier på ett sätt som tillåter honom att få den fulla effekten av evangeliets budskap."

Frågan är fortfarande relevant eftersom tekniken fortsätter att förändras och utvecklas. "Vi lever i den första generationen där Internet, datorer, mobiltelefoner och sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram är en självklar del av den vanliga vardagen" observerade ärkebiskop Gomez. Människors sätt att tänka, uttrycka sig, lära sig och skapa relationer påverkas alla av denna verklighet, sa han, och kyrkan måste svara och se på dessa medier som en möjlighet snarare än som ett hinder för evangeliet.

Ärkebiskopen har själv en Facebook-sida och ett Twitter-konto, med cirka 235,000 anhängare. "Mitt mål är att knyta kontakter med mitt folk, för att bygga vänskap och gemenskap, att ta itu med människors andliga behov samt att ge näring till deras tro", sa han. Hans eget stift i Los Angeles har en social mediestrategi med fyra mål: att ge nyheter och information om kyrkan, att ge kyrkans tolkning av aktuella händelser, dela kyrkans lära, och att försvara och förklara kyrkans läror.

Kyrkan måste också vara kunnig om den "digitala världen", sa han, hon bör förstå att sociala medier använder sig oftare av korta meningar som tenderar att vädja mer till känslor och upplevelser snarare än till argument och förklaringar. "Kyrkan bär på de mest fantastiska mänskliga berättelser någonsin – nämligen våra helgons och mystikers liv och äventyr, i berättelserna om våra missionärer och martyrer", sa han. "Vad vi behöver idag är en ny iver och en fräsch fantasi för att få fram rikedomarna från den stora skattkammare som utgör vår katolska andlighet."

Trots den utbredda sekulariseringen, avslöjar sociala medier mänsklighetens behov av kontakt och kärlek, och i slutändan vår hunger efter Gud. "Människor söker de sociala kanalerna på Internet för att få svar och för en andlighet som kommer att ge dem helighet och helhet och gemenskap med Gud och med andra människor," sa han. Därför måste sociala medier vara ett "missionsterritorium" för kyrkan.

Dock måste alla sociala medier användas som ett medel att nå målet - att hjälpa människor att möta den levande Gud, utanför den digitala världen. "Men vi måste komma ihåg att vår katolska tro handlar om inkarnation och är sakramental" sa han. "Det finns inget virtuellt i den kristna religionen. Det innebär att vårt budskap alltid kommer att vara i en slags fundamental spänning med de virtuella verkligheter och virtuella samhällen som existerar på den digitala kontinenten."

Så oavsett vilken form av social interaktion som kyrkans medier bedriver, "handlar det om att föra människor till Jesus." "De måste erfara verkligheten av den levande Gud som älskar oss, som förlåter oss, som bryr sig om oss som en far. Och denna verklighet upplevs bara fullt ut i kyrkan och i sakramenten."
All the contents on this site are copyrighted ©.