2014-08-18 10:43:21

Popiežius aukojo Mišias už Korėjos susitaikinimą: Dievas gali užgydyti visas žaizdas (+video)


Baigėsi Šventojo Tėvo apaštališkasis vizitas Korėjoje. Pirmadienį apie pirmą valandą po pietų vietos laiku (Lietuvoje buvo dar tik aštuonios ryto) popiežiaus lėktuvas iš Seulo išskrido atgal į Romą. Oro uoste Popiežių išlydėjo Korėjos valstybės ir Bažnyčios vadovai.

Paskutiniąją vizito Korėjoje dieną popiežius Pranciškus Seulo katedroje aukojo Mišias už taiką ir Korėjos vienybę. Prieš Mišias įvyko trumpas neformalus susitikimas su kitų krikščioniškų konfesijų ir kitų religijų atstovais. Popiežius pasisveikino su Seulo anglikonų vyskupu, liuteronų ir presbiterijonų bendruomenių vadovais, ortodoksų arkivyskupu, taip pat keliais budistų lyderiais. Gyvenimas yra kelionė, - sakė jiems Pranciškus, - ilga kelionė, tačiau mes neturime eiti per gyvenimą vieni nuo kitų atsiriboję, bet turime keliauti Dievo akivaizdoje visi kartu, kaip broliai. Esme broliai, pripažinkime vieni kitus savo broliais ir keliaukime kartu.

Seulo katedroje, pastatytoje toje vietoje, kur aštuonioliktojo amžiaus pabaigoje rinkdavosi maldai pirmieji Korėjos krikščionys, saugančioje šešiolikos nukankintų šventųjų relikvijas, popiežius Pranciškus kartu su Korėjos prezidente, su Bažnyčios vadovais ir visos tikinčiųjų bendruomenės atstovais meldėsi už taiką ir padalintos Korėjos vienybę.

Mano vizito viršūnė yra ši Mišių auka, kurioje meldžiame Dievą taikos ir susitaikinimo malonės, - sakė Pranciškus homilijoje. Šiandienės Mišios tai visų pirma malda už korėjiečių tautos susitaikinimą. Evangelijoje Jėzus mums sako, kad malda viską gali, jei meldžiasi du ar trys žmonės, susirinkę jo vardu. O juk ji kyla į dangų iš visos tautos!

Mišių pirmajame skaitinyje iš Pakartoto įstatymo knygos buvo kalbama apie Dievo pažadą grąžinti vienybę padalintai ir tremtyje išblaškytai išrinktajai tautai. Mums, - sakė Popiežius, - kaip ir Izraelio tautai, šis pažadas kupinas vilties. Dievas mums pažada laimingą ateitį, bet kartu jis reikalauja, kad ir mes pas jį sugrįžtume ir iš visos širdies paklustume jo įstatymui. Dieviškoji susitaikinimo, vienybės ir taikos dovana neatskiriamai susijusi su atsivertimo malone. Širdies atsivertimas gali pakeisti žmonių ir tautų gyvenimo ir istorijos tėkmę.

Šiandien šį pažada girdime korėjiečių tautos istorinės patirties, jau daugiau kaip šešis dešimtmečius trunkančio pasidalinimo ir konflikto kontekste. Taip pat Kristaus sekėjus Korėjoje Dievas kviečia pamąstyti koks yra jų indėlis į teisingesnės ir žmoniškesnės visuomenės kūrimo darbą.

Šiandien skaitytoje Evangelijoje Petras klausia Viešpatį: „Kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“ (Mt 18,21-22). Šitie Jėzaus žodžiai yra jo skelbtos susitaikinimo ir taikos žinios esmė. Jėzus prašo, kad mes tikėtume, jog atleidimas yra durys į susitaikymą. Jo įsakymas visada atlesti broliams yra radikalus, bet Jėzus mus apdovanoja ir reikalingomis malonėmis. Tai, kas žmogaus akimis žiūrint, atrodo neįmanoma, nepatartina ir kartais net kelia pasišlykštėjimą, Jėzus, savo kryžiaus galia, padaro įmanoma ir vaisinga. Kristaus kryžiaus galia Dievas gali panaikinti kiekvieną susiskaldymą, užgydyti visas žaizdas, atkurti pirmapradžius broliškos meilės ryšius. Tokią žinią palieku jums užbaigdamas savo vizitą Korėjoje. Pasitikėkite Kristaus kryžiaus galia!

Tad melskimės, - sakė Pranciškus, - kad atsirastų naujų progų megzti dialogą, susitikti, įveikti skirtumus, kad būtų dosniai teikiama humanitarinė pagalba tiems, kam šiandien jos būtinai reikia, kad būtų pripažįstama, jog visi korėjiečiai yra broliai ir seserys, vienos šeimos ir vienos tautos nariai.

Baigdamas homiliją, Popiežius kreipėsi į Mišiose dalyvavusią Korėjos prezidentę ir padėkojo už svetingą priėmimą. Popiežius dėkojo vyskupams, valstybinių institucijų darbuotojams ir visiems kas prisidėjo prie jo kelionės rengimo. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.