2014-08-18 17:28:11

Odpustky v jubilejnom roku sv. Dona Bosca


Vatikán 18. augusta - Apoštolská penitenciária udelila veriacim možnosť získať odpustky počas slávenia Jubilejného roka dvojstoročnice narodenia sv. Dona Bosca od 16. augusta 2014 do 16. augusta 2015. Okrem ducha kajúcnosti a motivácie láskou sa v dekréte Apoštolskej penitenciárie požaduje nábožná účasť na ľubovoľnom posvätnom slávení ku cti sv. Jána Bosca, alebo aspoň zotrvanie v rozjímaní pred relikviou alebo obrazom svätca, zakončené Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaniami Panny Márie a sv. Jána Bosca.

Odpustky, ktoré sa môžu aplikovať aj na zosnulých v očistci, možno získať 31. januára 2015, v deň Slávnosti sv. Jána Bosca, alebo 16. augusta 2015, ktorý je dňom 200. výročia svätcovho narodenia. Možno ich však získať aj vykonaním skupinovej púte do rodiska svätca na „Colle Don Bosco“ v Castelnuove alebo do Svätyne Panny Márie Pomocnice v Turíne. Tento chrám, kde spočívajú telesné pozostatky sv. Dona Bosca predstavuje hlavné duchovné centrum saleziánskej rodiny na celom svete a od roku 1911 nesie titul bazilika minor.

Dnes zverejnený dekrét Apoštolskej penitenciárie uvádza aj zvyčajné podmienky pre získanie odpustkov: sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Tí, ktorým zdravotné prekážky alebo vek neumožňujú fyzickú účasť na slávení, môžu ich získať duchovným spojením sa so sláviacim alebo putujúcim spoločenstvom uvedenými modlitbami a obetovaním svojich utrpení. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.