2014-08-18 09:40:53

Kardinal Bagnasco: Religiöst folkmord i Irak men världen reaggerar ljumt


(18.08.2014)Alla italienska katoliker var förenade i bön för de förföljda kristna på högtiden för Marias upptagande till himlen. Italiens stift har samlat sig i initiativet "Vi kan inte tiga" som anordnas av den italienska biskopskonferensen för att fokusera på den brutala förföljelsen av särskilt kristna samfund i Irak och Mellanöstern.

Ordförande för den italienska biskopskonferensen kardinal Angelo Bagnasco berättar om inititativet och säger att den första kärlekshandlingen är bönen för att nå de lidande och behövande genom Kristi styrka. Sedan att kyrkor och församlingar är öppna för att ta emot de som är tvugna att lämna sitt land på grund av religiös förföljelse. Han berättar att den Heliga Stolen genom den apostoliska nuntien i Bagdad direkt hjälper enskilda personer och familjer i nöd. Han talar om påvens återkommande vädjan om fred och om hans brev till FN:s generalsekreterare och säger att påvens ord är mycket viktiga inte bara för den katolska kyrkan utan för hela kristenheten. Kardinal Bagnasco tycker att världen och särskilt västvärlden reagerar ljummet på detta religiösa folkmord. Han berättar att Europas biskopskonferenser har följt påvens väg och att de har sänt en mycket tydlig begäran till säkerhetsrådet och till myndigheterna i Bryssel om att tillsammans höja rösterna och fördöma detta folkmord och att vidta lämpliga och tydliga åtgärder. De ber alla politiska, kulturella och religiösa institutioner att med en röst fördöma denna förföljelse för att försvaga de helt intoleranta och fanatiska minoriteter som utför dem.

Kardinal Bagnasco säger att vittnesmålet från de som lider för sin tro är grundläggande och särskilt för oss västerlänningar, för att återupptäcka trons gåva och vår tros nåd och inte skämmas, precis som påven lär oss. Han anser att Europa skäms för sina kristna rötter och förnekar dem och att detta är ett mycket dåligt tecken, för att det då blir en kontinent utan ansikte och rötter. Han säger att när vi står utan ansikte blir vi också mållösa och oförmögna att föra en dialog med alla andra kulturer, länder och ansikten och att detta öppnar dörren till att kompromissa om vad som helst. Kardinal Bagnasco avslutar med att säga att martyrernas vittnesbörd är en kraftfull påminnelse om trons gåva och att vara tacksamma och även modiga. Att om vi inte hade mod att vittna, även genom uppoffringar och även ge sitt liv om det är så, borde vi verkligen tänka över vår tro: om den är ljum eller om den är sann.
All the contents on this site are copyrighted ©.