2014-08-17 12:29:57

Šventasis Tėvas uždarė Azijos jaunimo dienas: „Kelkis, Azijos jaunime!“ (+video)


Sekmadienį po pietų (Korėjos laiku) aikštėje Haemi pilies teritorijoje, kur devynioliktojo amžiaus pradžioje, didžiųjų persekiojimų laikais, buvo kalinami, kankinami ir žudomi krikščionys, popiežius Pranciškus aukojo šiomis dienomis Korėjoje vykusių Šeštųjų Azijos jaunimo dienų uždarymo Mišias.

„Kankinių garbė jums šviečia“. Šie žodžiai, sudarantys pirmąją Šeštųjų Azijos jaunimo dienų temos dalį, mus guodžia ir suteikia mums jėgų, - sakė popiežius Pranciškus Mišių homilijoje. Jūs, Azijos jaunime, esate didžiojo liudijimo, brangiai kainavusio tikėjimo į Kristų išpažinimo paveldėtojai. Kristus yra pasaulio šviesa. Jis yra mūsų gyvenimo šviesa. Daugybė kankinių Korėjoje ir visoje Azijoje paliko mums amžiną liudijimą, kad Kristaus šviesa ir tiesa išsklaido visas sutemas ir šlovingai viską nugali Kritaus meilė.

Pirmoji Azijos jauninimo dienų temos dalis – žodžiai: „Kankinių garbė jums šviečia“ - mus guodžia, o antroji temos dalis: „Azijos jaunime, kelkis!“ – suteikia užduotį, kalba apie atsakomybę, - sakė popiežius ir toliau homilijoje komentavo šiuos tris raktažodžius.

Visų pirma, ką reiškia žodis „Azijos“? Jūs ne tik Azijoje gyvenate, - aiškino Pranciškus, - bet esate šio didžiojo kontinento vaikai. Jūs turite teisę ir pareigą dalyvauti savo visuomenių gyvenime. Turite tikėjimo išmintį skelbti visose kasdienio gyvenimo srityse. Būdami Azijos jaunimas, jūs gerbiate viską, kas yra gera, gražu ir kilnu jūsų kultūrų tradicijoje, o tuo pat metu, būdami krikščionys, jūs esate pašaukti jums suteiktos Krikšto malonės dėka pagerinti tai, kas ypač dabartinėje kultūroje yra gerintina, pasipriešinti tiems aspektams, kurie yra nuodėmingi, sugedę, kurie vada į mirtį.

Antrasis žodis – „jaunimas“ – reiškia, kad esate kupini optimizmo, energijos ir geros valios. Leiskite, kad jūsų natūralų optimizmą Kristus paverstų krikščioniška viltimi, o jūsų energiją – moraline dorybe. Jūs esate ne tik Bažnyčios ateitis, - sakė Pranciškus, - bet jūsų indėlis labai svarbus ir brangus jau šiandien. Būkite vieningi su visa bendruomene, kartu su visais nariais ugdykite šventesnę, misionieriškesnę, nuolankesnę Bažnyčią.

Galiausiai trečiasis šių jaunimo dienų temos žodis – „kelkis!“ – kalba apie atsakomybę, kurią Viešpats jums suteikia. Tai pareiga budėti, kad išorinė įtaka, pagundos, mūsų pačių ar kitų žmonių nuodėmės neatbukintų mūsų jautrumo šventumo grožiui ir Evangelijos džiaugsmui.

Brangus Azijos jaunime, linkiu jums, kad vienybėje su Kristumi ir Bažnyčia, eitumėte šiuo keliu, nes jis tikrai jus pripildys džiaugsmo, - sakė Pranciškus. Mišių pabaigoje buvo pranešta, kad kitos – septintosios Azijos jaunumo dienos vyks 2017 m. Indonezijoje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.