2014-08-18 16:29:41

Lietuvos vyskupų konferencija jungiasi prie CCEE kreipimosi į JTO Saugumo tarybos narius, taip pat kreipiasi ir į LR Prezidentę, Seimą ir vyriausybę


Rugpjūčio 13 dieną į Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo tarybos narius kreipėsi Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE). Ją pasirašė ganytojai iš visos Europos, atstovaujantys Bažnyčioms savo kraštuose. Kreipimasis taip pat pasirašytas Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus.

Mes, Europos vyskupai, taip pat išreikšdami savo tikinčiųjų jausmus, prašome, kad JT Saugumo taryba priimtų sprendimus, kurie sustabdytų smurto aktus, tūkstančiams žmonių mirštant, būnant nužudytiems ar būnant priverstiems palikti savo namus dėl jų religinės priklausomybės. (...) Yra skubu imtis humanitarinės pagalbos veiksmų, kurie padėtų vaikams, moterims ir seneliams, daugeliui kitų asmenų, kurie viską prarado bėgdami nuo mirties ir dabar rizikuoja mirti nuo troškulio ir alkio.

Pasak Europos vyskupų konferencijų tarybos, tragedija šiaurės Irake kelia grėsmę ne vien į ją tiesiogiai įtrauktiems žmonėms, bet ir visam kultūrų sugyvenimui globaliam pasauliui, krikščionių išlikimui žemėje, kurioje jie gyveno nuo pirmųjų krikščionybės amžių ir kuris yra būtinas regioninei ir pasaulinei taikai.

Bažnyčia Europoje taip pat dalyvauja įvairiose konkrečiose solidarumo akcijose.

*

Trečiadienį Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Tamkevičius atskiru laišku kreipėsi į LR prezidentę, Seimą ir vyriausybę.

Šalia Ukrainos įvykių, pastarosiomis dienomis ir savaitėmis pasaulio visuomenės dėmess vis labiau prikaustytas prie situacijos Irake, kur krikščionys bei kitų religinių mažumų atstovai tampa beribio smurto ir prievartos aukomis. Po kojomis mindžiojamos elementariausios šių piliečių žmogaus teisės, jie žudomi, kankinami ir masiškai išvaromi iš namų.

Atsiliepdami į Šventojo Tėvo Pranciškaus kreipimusis į tarptautinę bendruomenę, Europos vyskupų konferencijos tarybos nariai iš 39 Europos valstybių, tarp jų ir Lietuvos, pasirašė bendrą laišką Jungtinių Tautų Saugumo tarybos narėms, ragindami apsaugoti kenčiančius šiaurės Irako krikščionis ir kitų religinių mažumų atstovus.

Lietuva šiuo metu yra Jungtinių Tautų Saugumo tarybos narė ir veikliai prisideda prie taikos ir saugumo pasaulyje užtikrinimo. Lietuvos ir kitų Europos Vyskupų konferencijų pirmininkų vardu prašau jus padaryti viską, kas įmanoma, kad Irake būtų sustabdyta smurto banga, o kenčiantiems žmonėms būtų suteikta visa įmanoma pagalba.

(Vatikano Radijas ir LVK informacija)All the contents on this site are copyrighted ©.