2014-08-13 18:24:38

Išrinktas naujas Ukrainos ortodoksų primas


Rugpjūčio 13 dieną Kijeve Ukrainos ortodoksų Bažnyčios, priklausančios Maskvos patriarchato jurisdikcijai, ganytojai išrinko naują primą. Juo tapo iki šiol laikinai 40 dienų Bažnyčios vadovo, po metropolito Vladimiro mirties, pareigas ėjęs Onufrijus, Černivcių ir Bukovinos metropolitas. Už jį dviejuose rinkimų turuose balsavo 48 vyskupai iš 78, turinčių balsavimo teisę.

Po naujo Ukrainos ortodoksų primo išrinkimo buvo numatytos padėkos pamaldos per visą naktį Dangun Ėmimo vienuolyno katedroje. Rugpjūčio 17 dieną, gavus Maskvos patriarcho palaiminimą, naujasis Ukrainos ortodoksų primas bus intronizuotas.

Jam teks nelengva užduotis vadovauti ortodoksų Bažnyčiai tuo metu, kai šalyje tiek daug pasidalijimų ir nesantaikos, kuri persiduoda ir į bažnytinį gyvenimą, kaip tai, pavyzdžiui, iliustruoja epizodas, įvykęs Solonivo kaime: vietinės ortodoksų parapijos nariai daug kartų prašė savo kunigo aukoti pamaldas už Ukrainos karius, žuvusius rytinėje šalies dalyje, kovojant su separatistais. Šiam atsisakius, parapijos nariai susirinko ir nubalsavo pereiti į Kijevo patriarchatą – į ortodoksų bendruomenę, kuri nepripažįsta Maskvos patriarchato viršenybės, nors, savo ruožtu, nėra pripažįstama ir kitų ortodoksų Bažnyčių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.