2014-08-14 08:23:43

Popiežiaus video žinia korėjiečiams


Jau trečiadienį popiežius Pranciškus išvyksta į Korėja, kur iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 18-osios, truksiančios apaštališkosios kelionės metu susitiks su tuo metu vyksiančių Azijos jaunimo dienų dalyviais, paskelbs palaimintaisiais 124 aštuonioliktojo amžiaus pabaigoje už tikėjimą nužudytus pirmosios korėjiečių krikščionių kartos kankinius, kartu su korėjiečiais melsis už taiką ir jau beveik septynis dešimtmečius skaudžiai padalintos Korėjos vienybę.

Kaip įprasta apaštališkųjų kelionių išvakarėse, iki išvykimo likus tik porai dienų, popiežius Pranciškus iš anksto įrašyta video žinia kreipėsi į Korėjos katalikus ir visus gyventojus.

„Brangieji broliai ir seserys. Jei Dievas duos, po kelių dienų būsiu pas jus, Korėjoje. Jau dabar jums dėkoju už priėmimą ir raginu melstis kartu su manimi, kad ši apaštališkoji kelionė duotų gerų vaisių Bažnyčiai ir Korėjos visuomenei. „Kelkis, nušviski“ (Iz 60,1) – šiais žodžiais, kuriais pranašas kreipėsi į Jeruzalę, aš kreipiuos į jus. Viešpats jus kviečia priimti jo šviesą, priimti į širdis ir atspindėti tikėjimo, vilties ir meilės, Evangelijos džiaugsmo kupinu gyvenimu.

Kaip žinote, atvykstu Šeštosios Azijos jaunimo dienos proga. Jaunimui atnešu Viešpaties raginimą: „Kelkis, Azijos jaunime! Kankinių šlovė virš tavęs spindi“. Prisikėlusio Kristaus šviesa kaip veidrodyje atsispindi liudijime Pauliaus Yun Ji-chung ir jo 123 draugų, tikėjimo kankinių, kuriuos paskelbsiu palaimintaisiais rugpjūčio 16-ąją Seule.

Jaunimas yra kupinas energijos ir pasitikėjimo ateitimi, bet kartu jie yra mūsų laikų moralinės ir dvasinė krizės aukos. Dėl to trokštu jiems ir visiems skelbti vienintelį vardą, kuriuo galime būti išgelbėti: Jėzų, Viešpatį.

Brangieji broliai ir seserys korėjiečiai, tikėjimas į Kristų suleido gilias šaknis jūsų žemėje ir davė daug vaisių. Senoliai yra šio palikimo saugotojai, be jų jaunimas neturėtų atminties. Senolių ir jaunimo bendravimas garantuoja tautai ateitį. Bažnyčia yra didžioji šeima, kurioje visi esame broliai Kristuje. Jo vardu atvykstu pas jus, su džiaugsmu dalintis su jumis meilės ir vilties Evangelija.

Viešpats jus telaimina ir Mergelė Marija tegloboja.

(Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.