2014-08-11 11:17:32

"Man kan inte driva hat och krig i Guds namn!" Ytterligare en appell till Irak under Angelusbönen


(11.04.2014) Under sin Angelusbön på söndagen talade påven Franciskus länge om den dramatiska situationen i Irak. Efter att ha reflekterar över dagens evangelietext, med episoden om hur Jesus går på vattnet, sa påven:


Nyheterna som kommer från Irak, gör oss bestörta. Tusentals människor, många av dem kristna, har drivits från sina hem på ett brutalt sätt. Barn som dör av törst och hunger under flykten; kvinnor som har kidnappats; människor som slaktas; våld av alla slag; förstörelse överallt; förstörelse av hem och av religiösa, historiska och kulturella byggnader. Allt detta kränker allvarligt Gud, och det kränker allvarligt mänskligheten. Man får inte driva hat i Guds namn! Man får inte föra krig i Guds namn.”


Påven uppmanade alla till att i tysthet be tillsammans, innan han uppmanade till en politisk lösning på internationell nivå:


"Jag tackar dem som modigt hjälper dessa bröder och systrar, och jag litar på att en effektiv politisk lösning på internationell och lokal nivå kan stoppa dessa brott och återställa ordningen. För att visa min närhet till de lidande människorna sänder jag imorgon kardinal Fernando Filoni till Irak, som mitt personliga sändebud.”


Påven påminde också om tragedin i Gaza och Israel och manade till fred:


"Även i Gaza har man återupptagit kriget efter en vapenvila. Detta våld diskriminerar oskyldiga barn ... och gör ingenting för att förbättra, snarare att förvärra konflikten mellan israeler och palestinier. Låt oss be tillsammans till fredens Gud, genom Jungfru Marias förbön: Ge fred, o Herre, i våra dagar, och gör oss till mäklare av rättvisa och fred.”


Påven uppmanade slutligen till bön för ebolavirusets offer:


"Vi ber också för offren för "Ebola" viruset och för dem som kämpar för att stoppa det."


I sin reflektion över evangeliet om Jesus som går på vattnet, påpekade påven att lärjungarna "förenas av upplevelsen av svaghet, tvivel, rädsla och bristande tro."


"Hur många gånger händer detta inte oss alla ... Utan Jesus, långt borta från Jesus, känner vi oss rädda och otillräckliga , så till den grad att vi tänker att allt är omöjligt: vi saknar tro! Men Jesus är alltid med oss​​, kanske ser vi honom inte, men han är närvarande och redo att stödja oss."


"Detta är en effektiv bild av kyrkan”, sa påven vidare. ”En båt som måste möta stormar och som ibland verkar på gränsen till att sjunka.”


"Vad som räddar oss är inte modet, utan tron, som hjälper oss att vandra i mörkret, mitt i svårigheterna. Tron ger oss frid i Jesus, alltid närvarande, hans hand som griper oss för att undkomma faran. Alla vi är på den här båten, och här känner vi oss säkra trots våra begränsningar och våra svagheter. Speciellt vet vi att vi är säkra när vi ställer oss på knä och tillber Jesus: avgudar Jesus, den ende Herren över våra liv.”


Påven Franciskus erinrade slutligen om att han reser till Sydkorea nu på onsdag:


"Snälla följ mig med era böner under resan! Jag behöver det. Tack så mycket."

All the contents on this site are copyrighted ©.