2014-08-08 17:31:38

Popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys keliaus į Iraką


Šventasis Tėvas paskyrė kardinolą Fernando Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektą, savo asmeniniu pasiuntiniu, kad ji nuvykęs į Iraką išreikštų Popiežiaus dvasinį artumą kenčiantiems žmonėms ir visos Bažnyčios solidarumą.

Kardinolui Filoni Irakas gerai pažįstamas, nes ji penkerius metus, nuo 2001 iki 2006, buvo nuncijus toje šalyje. Dabartinio paskyrimo keliauti į Iraką su Popiežiaus misija išvakarėse, ketvirtadienį, jis, kaip Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, buvo paskelbęs raginimą nepalikti likimo valiai tūkstančių žmonių varomų iš miestų ir teritorijų, kuriose krikščionys gyveno nuo seniausių laikų, nuo pat krikščionybės Babilonijoje istorijos pradžios.

Solidarumo su krikščionimis pareiškimą, raginimą jiems padėti ir už juos melstis paskelbė taip pat kard. Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas. Kongregacija palaiko nuolatinius kontaktus su Babilonijos chaldėjų patriarchu Luisu Sako, su vietos vyskupais ir Šventojo Sosto atstovybe Bagdade, yra pastoviai informuojama apie įvykus Irake, apie krikščionių likimą. Tai kas dedasi Irake, brutalus žmonių varymas lauk iš namų ir teritorijų, kuriose nuo seno gyveno jų protėviai, - sakė kardinolas Sandri, - yra grubus žmogaus teisių pažeidimas, nusikaltimas prieš žmoniškumą ir prieš Dievą.

Šiomis dienomis Libano maronitų patriarcho namuose susitikę katalikiškųjų Rytų Bažnyčių patriarchai paskelbė kreipimąsi, skirtą visų pirma arabiškųjų ir islamiškųjų šalių vyriausybėms ir visuomenėms. Krikščionys ir musulmonai turi kartu kovoti su religiniu ekstremizmu, turi siekti, kad ateities kartos Artimuosiuose Rytuose gyventų laisvos nuo šios nelaimės.

Libane paskelbtame katalikiškų Rytų Bažnyčių patriarchų komunikate sakoma, kad visų pirma arabų valstybės turėtų kur kas griežčiau reaguoti į tai kas dedasi Irake, taip pat ir islamo religiniai vadovai turėtų aiškiai pasmerkti religijos vardu vykdomą smurtą. Galiausiai patriarchų pareiškime taip pat sakoma, kad tarptautinė bendruomenė, visų pirma Jungtinių Tautų Saugumo taryba, turi imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų nutrauktas smurtas, būtų sudarytos sąlygos krikščionims grįžti į namus ir būtų grąžinta iš jų atimta nuosavybė. Nusikaltusieji prieš žmoniškumą turi stoti prieš Tarptautinį baudžiamąjį teismą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.