2014-08-08 17:32:07

Ketvirtadienį Popiežius meldėsi kartu su jėzuitais


Nors vasaros mėnesiais į popiežiaus Pranciškaus kas rytą aukojamas Mišias kiti žmonės nekviečiami ir jų metu homilijos nesakomos, ketvirtadienį buvo padaryta išimtis. Rugpjūčio 7 d. sukako 200 metų nuo laikinai panaikintos Jėzaus Draugijos atkūrimo. Šia proga Mišias su popiežiumi Pranciškumi, kuris irgi yra jėzuitas, koncelebravo keletas kunigų jėzuitų, atsakingų už vadinamąjį terciatą, trečiąjį jėzuitų formacijos etapą.

Paprastai vyrų vienuolių formacija prasideda noviciatu, paskui keletą metų skiriama studijoms. Jei vienuolis siekia ir kunigystės, jis turi gauti visiems kunigams privalomą filosofinį ir teologinių išsilavinimą. Baigdamas studijas jis duoda amžinuosius įžadus ir po to jam suteikiami kunigo šventimai. Pas jėzuitus kitaip. Jie galutinius amžinuosius įžadus duoda gerokai vėliau. Jau būdami kunigai ir turintys tam tikrą sielovadinio darbo stažą, jie privalo išeiti dar trečiąjį formacijos etapą, terciatą ir tik po jo tampa tikraisiais Jėzaus Draugijos nariais, jėzuitais visam gyvenimui. Būtent atsakingieji už šią trečiąją formacijos pakopą, šiomis dienomis Romoje dalyvavęs savo pasitarime, buvo pakviesti į ketvirtadienio rytą Popiežiaus aukotas Mišias.

Homilijoje komentuodamas Evangeliją apie misijos suteikimą apaštalui Petrui, popiežius Pranciškus sakė, kad Petrui buvo lemta nueiti sunkų jo tikėjimo grūdinimo kelią. Jo pavyzdys moko, kad sėkmingai išgyventas bandymas pagundomis, sustiprina tikėjimą ir užgrūdina misijai. Panašiai nutiko ir jėzuitams, kuriems jų vienuolijos panaikinimo laikotarpis buvo rimtas išbandymas, užgrūdinęs juos su nauju entuziazmu tęsti misiją.

Ketvirtadienį sukako 200 metų nuo Jėzaus Draugijos atkūrimo. Jėzaus Draugija, šv. Ignaco Lojolos įkurta 1534 m., po daugiau kaip dviejų šimtų metų labai dinamiškos veiklos ir plėtros, 1773 m., reikalaujant to meto pasaulio valdovams, buvo panaikinta. 1814 m. rugpjūčio 7 d. popiežius Pijus VII paskelbė bulę „Sollicitudo omnium ecclesiarum“, kuria po 41 metų nuo panaikinimo, Jėzaus Draugija vėl buvo prikelta darbuotis didesnei Dievo garbei ir sielų išganymui. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.