2014-08-14 08:17:22

Vienas svarbiųjų Popiežius kelionės į Korėją momentų bus pirmųjų kankinių beatifikacija


Jau netrukus lankydamasis Korėjoje popiežius Pranciškus paskelbs palaimintaisiais 124 kankinius, priklausančius pirmajai korėjiečių krikščionių kartai. Beatifikacijos Mišios bus aukojamos Seule, šeštadienį, rugpjūčio 16 d.

124 nauji palaimintieji papildys gretas į altorių garbę iškeltų kankinių, liudijusių Kristų pirmaisiais Bažnyčios Korėjoje istorijos dešimtmečiais. Jau prieš 30 metų – 1984-ųjų gegužės mėnesį popiežius Jonas Paulius II 103 korėjiečius kankinius paskelbė šventaisiais. Šie jau kanonizuoti kankiniai buvo nužudyti už Kristų 1839 m. Dabar popiežius Pranciškus paskelbs palaimintaisiais pirmosios krikščionių persekiojimo bangos kankinius, nužudytus 1791 m.

Šia beatifikacija bus dar kartą priminta, kad Bažnyčia Korėjoje gimė ne kaip užsieniečių misionierių veiklos rezultatas, bet pačių korėjiečių iniciatyva ir koks svarbus buvo pasauliečių vaidmuo tais pirmaisiais herojiškais Korėjos Bažnyčios metais.

124 palaimintųjų sąraše pirmuoju įrašytas Paulius Yun Ji-chung. Jis priklausė turtingai vietinės aristokratijos šeimai. Kaip valstybės pareigūnas ir turtingas žmogus, jis lankydavosi Kinijoje, kur susipažino su jėzuitų misionierių skelbta krikščionybe. Ryšių su Kinija dėka, aštuonioliktojo amžiaus pabaigoje krikščionybė pradėjo plisti ir tarp Korėjos gyventojų. Tačiau greit prasidėjo ir sunkumai. Korėjos valdovai krikščionybės plitime matė su ja atnešamos europiečių kultūros pavojų, dėl to 1784 m. oficialiai uždraudė krikščionybę. Paulius Yun Ji-chung ir kiti 123 krikščionys buvo nužudyti 1791 m. prasidėjus kruviniems krikščionių persekiojimams.

Iš pradžių Korėjos krikščionys neturėjo nei organizuotos bažnytinės struktūros, nei kunigų. Tik devynioliktojo amžiaus pradžioje atsirado slapta į šalį atvykusių misionierių. Pirmasis vyskupas, misijose Azijoje tarnaujantis prancūzas, atvyko į Korėją 1837 m. Kaip tik tuo metu kilo antroji persekiojimų banga. 1839 m. buvo nužudyti 103 krikščionys. Manoma, kad iki krikščionybės draudimo panaikinimo 1882 m. Korėjoje buvo nužudyta apie 16 tūkst. krikščionių.

1839 m. kankiniai buvo paskelbti palaimintaisiais dviem etapais; viena jų grupė buvo beatifikuoja jau 1925 m., kita – 1968 m. Juos visus 1984 m. lankydamasis Seule popiežius Jonas Paulius II paskelbė šventaisiais. Pirmuoju Korėjos šventųjų kankinių sąraše buvo įrašytas kun. Andriejus Kim Taegon. Kai kurie šių šventaisiais paskelbtų antrosios bangos kankinių yra vaikai ir vaikaičiai pirmųjų kankinių. Dabar šių šventųjų tėvus ir senelius popiežius Pranciškus paskelbs palaimintaisiais. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.