2014-08-07 17:35:34

Popiežiaus laiškas Lotynų Amerikos šeimų sielovados kongresui: Meilė šeimoje suteikia kilnumo viskam ką žmogus daro


Panamoje rugpjūčio 4-9 dienomis vyksta Lotynų Amerikos šeimų sielovados kongresas, kurį surengė Lotynų Amerikos vyskupų taryba, ruošdamasi spalio mėnesį Romoje vyksiančiai šeimai skirtai neeilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai. Ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d., kongrese kalbėjo Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas arkiv. Vincenzo Paglia. Jis taip pat perdavė Panamoje vykstančio kongreso dalyviams adresuotą popiežiaus Pranciškaus laišką.

Kas yra šeima? - klausimu pradeda savo laišką Pranciškus. Nepaisant visų slegiančių problemų ir poreikių, kuriuos reikia skubiai patenkinti, šeima yra „meilės centras“, kuriame viešpatauja pagarbos ir bendrystės įstatymas, ji pajėgi atsispirti pasaulio „galios centrų“ spaudimui, manipuliacijoms ir puolimams. Šeimos aplinkoje žmogaus asmuo natūraliai ir harmoningai integruojasi į bendruomeninį gyvenimą, įveikdamas netikrą individo ir visuomenės supriešinimą. Šeimoje niekas neatstumiamas, joje su meile priimamas ir senolis, ir vaikas. Šeima yra susitikimo ir dialogo kultūros, solidarumo ir atsivėrimo transcendencijai lopšys. Dėl to, kaip rašė Benediktas XVI savo enciklikoje „Caritas in veritate“, šeima yra labai brangus visuomenės turtas.

Toliau rašydamas apie šeimos vertingumą socialinėje plotmėje, jos indėlį į visuomenės gyvenimą, popiežius Pranciškus iškelia jo du aspektus: stabilumą ir vaisingumą. Tarpusavio santykių, kurie remiasi ištikima meile iki pat mirties, tokių kaip santuoka, tėvystė, sūnystė, brolystė išmokstama ir jais gyvenama šeimoje. Kai šie santykiai sudaro pagrindinį žmonių visuomenės audinį, visuomenė yra darni. Neįmanoma priklausyti tautai, jaustis artimais kitiems žmonėms, rūpintis kenčiančiais, jei širdyje suardyti tie pamatiniai ryšiai, kurių dėka žmogus gali saugiai atsiverti kitiems.

Šeimyninė meilė yra vaisinga ir ne vien dėl to, kad iš jos gimsta naujos gyvybės, bet taip pat dėl to, kad ji praplečia gyvenimo akiračius, kuria naują pasaulį; kai prislegia sunkumai ji padeda neprarasti tikėjimo, kad įmanomas pagarba ir pasitikėjimu grindžiamas žmonių sambūvis. Materialistinės pasaulio vizijos akivaizdoje šeima neredukuoja žmogaus iki sterilaus utilitarizmo, bet padeda neišsekti jo giliausiems troškimams.

Galiausiai, - rašo popiežius Pranciškus, - meilės šeimoje dėka žmogus sugeba atsiverti ir Dievui, kuris yra Tėvas. Šia prasme, šeimą reikia suvokti ne tik kaip evangelizavimo adresatę, bet kaip ir evangelizuotoją. Šeimoje atsispindintis Dievo paveikslas padeda žmonių meilėje atpažinti Dievo meilę. Šeimoje tikėjimas susimaišo su motinos pienu, - sako Pranciškus ir pastebi, kad tas paprastas ir spontaniškas gestas – prašymas, kad tėvai palaimintų - kurį išsaugojo daugelis tautų, savyje slepia biblinį įsitikinimą, kad Dievo palaiminimas perduodamas iš kartos į kartą. Būdami įsitikinę, kad šeimos meilė suteikia kilnumo viskam ką žmogus daro, turime drąsinti šeimas ugdyti sveikus savo narių santykius, mokytis dažniau šeimose sakyti „atsiprašau“, „ačiū“, „prašau“, į Dievą su meile kreiptis „Tėve“.

Baigdamas laišką popiežius Pranciškus meldžia Gvadalupės Švenčiausiąją Mergelę, kad jai užtariant Dievas laimintų Amerikos šeimas ir prašo: „ir jūs melskitės už mane, nes man reikia jūsų maldos“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.