2014-08-06 16:38:42

Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta (+video)


Po šešių savaičių pertraukos, trečiadienio rytą įvyko popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Ateinantį trečiadienį bendrosios audiencijos vėl nebus, nes tą dieną Šventasis Tėvas išvyks į Korėją. Po kelionės, nuo trečiadienio, rugpjūčio 20-osios, bendrosios audiencijos jau vyks reguliariai.

Kalbėdamas maždaug šešiems tūkstančiams Vatikano audiencijų salėje buvusių maldininkų, popiežius Pranciškus priminė kaip tik šią dieną, rugpjūčio 6-ąją, sukankančias Dievo tarno popiežiaus Pauliaus VI mirties 36-ąsias metines. Atsimename jį su meile ir pasigėrėjimu, - sakė Pranciškus, iškeldamas didžiojo popiežiaus visišką pasišventimą Bažnyčiai, kurią jis labai mylėjo. Tedrąsina ir teskatina mus visus Pauliaus VI mums paliktas ištikimo tarnavimo Kristui ir jo Evangelijai pavyzdys.

Popiežius Pranciškus trečiadienį dar kartą paragino melstis už taiką Artimuosiuose Rytuose, o taip pat išreiškė artumą Kinijos Junan provincijos gyventojams. Tame regione sekmadienį vyko žemės drebėjimas; daug žmonių žuvo. Meldžiuosi už aukas ir jų artimuosius, už sužeistuosius, - sakė Popiežius.

Pagrindinėje trečiadienio bendrosios audiencijos kalboje, Šventasis Tėvas tęsė birželio mėnesį pradėtą katechezę apie Bažnyčią. Pirmosiose šios ciklo katechezėse kalbėjęs apie Bažnyčią kaip Dievo suburtą tautą, panašiai kaip ir Senosios Sandoros Dievo tauta, šį kartą Popiežius kalbėjo apie Bažnyčios naujumą, apie tai kas Bažnyčioje nauja, lyginant su Senosios sandoros tauta. Bažnyčia yra nauja tauta; ji remiasi naująja sandora, kurią paaukodamas savo gyvybę sudarė Jėzus Kristus. Nauja kelionė neatmeta anksčiau nueito kelio, jam neprieštarauja, bet veda į išsipildymą.

Katechezėje Popiežius priminė Jono Krikštytojo vaidmenį. Jis yra tarsi Senojo ir Naujojo Testamentų jungtis. Sinoptinės Evangelijos jį vadina pirmtaku, tuo, kuris ruošia kelią ateinančiam Viešpačiui, ragina tautą atsiversti ir priimti ateinančią Dievo paguodą. Evangelistas Jonas jį vadina liudytoju. Jis atpažįsta Jėzuje tą, kuris siųstas iš aukštybių ateina atleisti mūsų nuodėmių ir susituokti su savo tauta, duoti pradžią naujai žmonijai. Jono Krikštytojo, pirmtako ir liudytojo, vaidmuo labai svarbus viso Šventojo Rašto kontekste, nes jis yra tarsi tiltas tarp Senojo Testamento pažado ir jo išsipildymo, tarp pranašysčių ir jų įvykdymo Jėzuje Kristuje. Jonas mums parodo Jėzų, ragina juo sekti ir atvirai sako, kad mums reikia nuolankumo, atgailos ir atsivertimo.

Kaip Mozė sudarė su Dievu sandorą, paremtą ant Sinajaus kalno gautu įstatymu, taip Jėzus, savo kalboje, pasakytoje ant kalvos prie Galilėjos ežero, suteikė mokiniam naują mokymą, prasidedantį Palaiminimais. Palaiminimai tai kelias, kurį Dievas mums rodo, atsiliepdamas į žmoguje glūdintį laimės troškimą. Jie kartu ištobulina Senosios Sandoros įsakymus. Mes visi žinome dešimtį įsakymų, juos išmokome per katekizmo pamokas. Pabandykime įsiminti ir giliai į širdį įspausti ir Palaiminimus, - sakė popiežius ir paragino visus audiencijos dalyvius kartu su juo garsiai kartoti Kristaus Kalno pamokslo palaiminimus. „Palaiminti turintys vargdienio dvasią... palaiminti liūdintys... palaiminti romieji... palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės...“ Popiežius paprašė dažniau atsiversti Evangelijos pagal Matą 5 skyrių ir vis pasikartoti palaiminimus. Šiuose žodžiuose glūdi visas Kristaus atneštas naujumas. Palaiminimai yra tarsi Jėzaus paveikslas, tarsi jo gyvenimo forma. Jie yra kelias į tikrąją laimę. Ir mes juo galime eiti, Jėzaus mums dovanojamos malonės dėka.

Jėzus mums ne tik suteikia naują įstatymą, - toliau kalbėjo popiežius Pranciškus, - bet ir supažindina mus su „protokolu“, pagal kurį būsime teisiami pasaulio pabaigoje. Ko bus mūsų klausiama? Kokį protokolą naudos mūsų teisėjais? Jį randame Evangelijos pagal Matą 25 skyriuje. Štai šios dienos namų darbas: perskaityti Mato Evangelijos 5 skyrių, kuriame yra Palaiminimai, ir 25 skyrių su klausimais, kuriuos išgirsime paskutiniojo teismo dieną. Mes galime turėti visokių nuopelnų ir titulų, tačiau Viešpats mus atpažins tik tuomet, jei mes sugebėsime jį atpažinti vargšuose, kenčiančiuose, vienišuose žmonėse. Tai yra pagrindinis mūsų krikščioniško gyvenimo kriterijus, kurio laikytis kiekvieną dieną mus kviečia Jėzus. Pasiskaitau palaiminimus ir pagalvoju koks turi būti mano krikščioniškas gyvenimas, o paskui atsiverčiu Mato 25 skyrių ir patyrinėju savo sąžinę. Darykime tai kiekvieną dieną. Tai tikrai išeis mums į gera, - sakė Popiežius.

Brangieji, štai kas yra naujoji sandora: pajusti, kad Kristuje mus apgaubia Dievo gailestingumas ir gerumas. Ir tai pripildo mūsų širdis džiaugsmo, mūsų gyvenimą paverčia gražiu ir įtikinamu Dievo meilės liudijimu visiems broliams, su kuriais susitinkame kiekvieną dieną. Atsiminkite namų darbą, - baigdamas pridūrė Pranciškus: Mato 5 ir 25 skyriai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.