2014-08-04 18:13:50

Šv. Petro aikštėje laukiama per 50 000 ministrantų iš Vokietijos


Rugpjūčio 4 dieną Romoje prasidėjo keturias dienas truksianti ministrantų iš Vokietijos piligrimystė. Vokietijoje per 430 tūkstančių jaunuolių atlieka ministranto tarnystę.

Antradienio vakare ministrantai, apie 48 000 liepos mėnesio duomenimis, šiandien dar daugiau, prie kurių reikia pridėti dar apie tūkstantį iš Austrijos ir Šveicarijos, susitiks su popiežiumi Pranciškumi šv. Petro aikštėje. Šiemetinės ministrantų piligrimystės logotipe skelbiama „Laisvi! Kodėl yra teisinga daryti gera“. Šiuo šūkiu norėta pabrėžti, kad Dievas trokšta žmogaus laisvės, be kurios nėra gerų asmenų ir bendruomenės santykių. Tuo pat metu kviečiama suvokti laisvę santykyje su Dievu ir iš to sekantį poreikį daryti gerą, siekti gėrio.

Vatikano radijui Freiburgo vyskupijos augziliaras Michael Gerber, vienas iš piligrimystės atsakingųjų, pasakojo, kad vien iš jo vyskupijos vyksta apie 10 000 ministrantų, kurių amžius yra nuo 14 iki 22 metų. Piligrimystės tikslai yra įvairūs: pasijusti jaunuoliams visos Bažnyčios dalimi, pamatyti, kad jų yra daug, ruošti juos būti Bažnyčios dalimi ir tada, kai taps visiškai suaugusiais. Beveik visiems tai yra pirmoji kelionė Romon, pirmasis susitikimas su popiežiumi Pranciškumi.

Tikiu, - sakė vyskupas Gerber, - kad Pranciškus padrąsins ministrantus tarnauti Kristui, Bažnyčiai, kenčiantiems, jaunuoliams ir vaikams.

Anot vyskupo, jis taip pat trokšta, kad ministranto tarnystė ją vykdantiems vaikams ir jaunuoliams teiktų gilų džiaugsmą ir linksmumą, būtų gyvo tikėjimo ir gyvo susitikimo su Dievu išraiška. O kartu su džiaugsmu turi augti ir savo atsakomybės suvokimas, įsisąmoninimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.