2014-08-03 12:31:50

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Trys žinios – atjauta, dalijimasis, Eucharistija (+video)


Sveikindamas maldininkus, sekmadienio vidudienį susirinkusius į Šv. Petro aikštę, popiežius Pranciškus priminė šio sekmadienio Evangeliją, kalbančią apie duonos ir žuvų padauginimo stebuklą (Mt 14,13-21). Jėzus tai padarė prie Galilėjos ežero, nuošalioje vietoje, į kurią buvo su mokiniais pasitraukęs kai sužinojo apie Jono Krikštytojo mirtį. Bet ir ten juos surado ir sekė daugybė žmonių. Jėzui buvo gaila žmonių ir jis iki pat vakaro gydė jų liginius. Mokiniai, susirūpinę, kad jau ateina vakaras, siūlo Jėzui atleisti žmones, kad jie galėtų nueiti į kaimyninius kaimus įsigyti maisto. Tačiau Jėzus ramiai atsako: „Jūs duokite jiems valgyti“ (Mt 14,16) ir paliepęs atnešti jų turėtus penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis, sukalbėjo laiminimo maldą ir davė mokiniams, kad jie padalytų maistą žmonėms. Visi pavalgė iki soties ir dar atliko.

Šiame įvykyje galime įžvelgti tirs žinias, - sakė Pranciškus. Pirmoji žinia – atjauta. Minia seka Jėzui iš paskos, nepalieka jo ramybėje, tačiau Jėzaus reaguoja ne susierzinimu, bet gailesčiu ir meile, nes jis žino, kad žmonės jį seka ne iš smalsumo, bet dėl to, kad jiems jo reikia. Šio gailesčio ženklas yra liginių gydymas. Jėzus mus moko vargstančių žmonių poreikius kelti aukščiau už mūsų pačių poreikius. Mūsų poreikiai, nors ir teisėti, nėra tokie skubūs kaip poreikiai tų vargšų žmonių, kurie neturi iš ko gyventi. Mes dažnai kalbame apie vargšus, - sakė Popiežius, - bet ar suprantame, kad tie žmonės neturi ką valgyti, neturi kuo apsirengti, kad vaikai negali eiti į mokyklą?

Antroji žinia – dalijimasis. Verta palyginti kaip į pavargusius ir išalkusius žmones reagavo mokiniai ir kaip reagavo Jėzus. Mokiniai sako, kad geriau atsisveikinti su žmonėmis ir pasiūlyti jiems, kad eitų į kaimus ir pasirūpintų maisto. O Jėzus sako: Tai jūs juos pamaitinkite. Dvi skirtingos reakcijos, atspindinčios du skirtingus požiūrius: mokiniai mąsto kaip pasaulis, kur kiekvienam reikia pasirūpinti savimi; Jėzus mąsto kaip Dievas, jo logika – dalijimasis. Kiek kartų mes nusigręžiame į kitą pusę, kad tik nematytume kečiančio brolio... Jei Jėzus atleistų minią, daug žmonių liktų nepavalgę. O štai dabar tų kelių kepalėlių duonos ir žuvų, Dievo padalintų ir padalintų, užtenka visiems. Tačiau, dėmesio, - sakė Pranciškus, - tai ne magija, bet ženklas! Tai kvietimas pasitikėti Dievu, Tėvu, kuris rūpinasi mumis, kuris mus duoda kasdieninės mūsų duonos, jei mes mokama ja dalintis su broliais.

Ir galiausiai trečioji žinia, - sakė Popiežius, - duonos padauginimo stebuklas jau byloja apie Eucharistiją. Ją atpažįstame Jėzaus gestuose: prieš laužydamas ir dalindamas miniai, jis palaimino duoną. Tą patį jis darys ir per Paskutinę vakarienę, kai įsteigs savo išganingos aukos nuolatinį minėjimą. Eucharistijoje Jėzus mums dovanoja ne šiaip duoną, bet amžinojo gyvenimo duoną, dovanoja patį save, iš meilės mums aukodamasis Tėvui. Ir mes turime Eucharistijoje dalyvauti su tai pačiais jausmais.

Atjauta, dalijimasis, Eucharistija. Toks yra Jėzaus kelias, kurį mums parodo šios dienos Evangelija. Tai kelias, kuris mus kviečia su broliška meile atsiliepti į šio pasaulio poreikius, bet jis veda ir už šio pasaulio ribų. Šis kelias išeina iš Dievo Tėvo ir pas Jį sugrįžta. Telydi mus šiame kelyje Mergelė Marija, dieviškosios Apvaizdos Motina, - sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį. (Vatikano radijas)











All the contents on this site are copyrighted ©.