2014-08-01 17:45:14

Porciunkulės atlaiduose meldžiamasi už taiką Šventojoje Žemėje


Penktadienį Asyžiuje prasidėjusiuose tradiciniuose Porciunkulės atlaiduose šiemet ypatingai meldžiamasi už Šventąją Žemę, nes pranciškonus per beveik visą jų istoriją su Šventąją Žeme sieja ypatingas dvasinis ryšys ir ypatinga atsakomybė už Šventosios Žemės krikščionių ir ją lankančių piligrimų sielovadą.

Šiemetiniai Porciunkulės atlaidai prasidėjo penktadienį 11 val. Švč. M. Marijos – Angelų karalienės, prie Asyžiaus, bazilikoje aukotomis Mišiomis, kurioms vadovavo naujasis Mažesniųjų brolių ordino Generalinis ministras Michael Perry. Po pietų bazilikoje vyko atgailos pamaldos. Vėliau Šiaurės Italijos Bose ekumeninės bendruomenės prioras Enzo Bianchi skaitė paskatą apie atleidimą. Šeštadienį Mišias Porciunkulės bazilikoje aukoja Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino. Šeštadienį po pietų prie Porciunkulės bazilikos užsibaigs kelios jaunimo piligrimystės pėsčiomis, keliauvusios iš kelių Italijos miestų. Galiausiai bus švenčiami iškilmingi Mišparai. Penktadienio ir šeštadienio šventinius minėjimus užbaigia procesijos su žvakėmis, kalbant Rožinio maldą.

Visi Asyžiaus piligrimai ir visi Porciunkulės atlaidus visame pasaulyje švenčiantys tikintieji prašomi maldoje atsiminti Šventosios Žemės krikščionis ir melsti taikos visam regionui.

Pranciškonai po kelerių metų – 2017-aisiais minės 800 metų sukaktį nuo šv. Pranciškaus kelionės į Šventąją Žemę. Jo pavyzdžiu pasekė ir kiti Pranciškaus įkurto Mažesniųjų brolių ordino nariai. 1342 m. buvo įkurta Pranciškonų Šventosios Žemės kustodija ir pranciškonai buvo paskirti šventųjų vietų globėjais. Iki devynioliktojo amžiaus vidurio, kol nebuvo atkurto Jeruzalės lotynų patriarchato, pranciškonai buvo atsakingi už visą katalikišką sielovadą Šventojoje Žemėje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.