2014-07-31 14:31:40

Mission i Amazonas


(31.07.2014)Port Velho i Brasilien ligger i delstaten Rondônia som är en av portarna till den brasilianska Amazonasdjungeln. Sedan 15 år kommer seminarister dit från hela Brasilien för att bo en tid innan de blir präster, för att på nära håll se utmaningarna som folket lever med där.

År 2013 bodde 65 seminarister i en månad med familjer i Amazonas, berättar Msgr. Esmeraldo Farias, ärkebiskop av Porto Velho. Han berättar vidare att en av seminaristerna oroade sig för att mobiltelefonen inte hade täckning överallt och kom till slut fram till vikten av att ha kontakt med familjerna och utbytet av erfarenheter och kulturer.

Sedan några år är det inte bara seminarister som åker dit för den andliga erfarenheten utan även präster och lekmän. Värdfamiljer väljs av ärkestiftet som sedan skickar missionärerna. Uppdraget sker i städerna, i skogen och i byarna som lever vid och på floderna. I dessa ”flodbyar” följer folket religiösa traditioner som inte finns i andra delar av Brasilien. I Amazonas är tron uppblandad med lokala traditioner, så utmaningen för missionärerna är stor, men alltid väldigt spännande.

Msgr. Farias berättar att ärkestiftet efter tiden i Amazonas anordnar en treddagars reträtt för missionärerna där de frågar vilken som var deras mest meningsfulla upplevelse och för de flesta verkar det vara att leva med familjerna, att lyssna på dem och lära sig av dem.
All the contents on this site are copyrighted ©.