2014-07-30 17:24:39

Šventasis Sostas ir karai Artimuosiuose Rytuose. Arkiv. Mamberti interviu Vatikano radijui


Popiežiaus Valstybės sekretoriatas pasiuntė prie Šventojo Sosto akredituotoms ambasadoms verbalinę notą, kurioje primenami pastarųjų savaičių popiežiaus Pranciškaus pasisakymai apie padėtį Artimuosiuos Rytuose, raginimai atkurti taiką, gerbti tenykščių krikščionių teises, o taip pat viso pasaulio tikintiesiems skirti prašymai melstis už taiką.

Apie notą ir apie kitas Šventojo Sosto iniciatyvas Vatikano radijui duotame interviu kalbėjo Sekretorius santykiams su valstybėmis arkiv. Dominique Mamberti.

Šventasis Sostas, žinoma, su dideliu susirūpinimu stebi Artimųjų Rytų krikščionių padėtį. Krikščionių bendruomenės kenčia ir gyvena baimėje, daugelis buvo priversti palikti savo gyvenamas vietas. Vien Mosule ekstremistai užėmė ir nuniokojo 30 bažnyčių, nuėmė nuo jų kryžius. Po daugelio metų jose sekmadieniais neaukojamos Mišios. O juk reikia atsiminti, kad Irake, kaip ir kitose Artimųjų Rytų šalyse, krikščionys gyvena nuo pat Bažnyčios istorijos pradžios, jie yra daug prisidėję prie savo šalių visuomenės vystymosi. Jie turi teisę kurti savo šalių ateitį.

Klausiamas ką Šventasis Sostas daro jų labui, arkivyskupas Mamberti sakė, kad Šventasis Sostas veikia įvairiuose lygmenyse. Pirmiausia tai paties Šventojo Tėvo daug kartų išreikštas solidarumas su krikščionių bendruomenėmis, ypač Mosulo krikščionių šeimomis, raginimai už jas melstis. Popiežius išreiškė savo artumą krikščionims asmeniškai paskambinęs jų bendruomenių vadovams – Babilonijos chaldėjų ir Antiochijos sirų patriarchams. Popiežius taip pat finansiškai prisidėjo prie humanitarinės akcijos krikščionių labui, pasiuntė jiems pinigų Tarpininkaujant Popiežiškajai Cor Unum Tarybai. Valstybės sekretoriatas, savo ruožtu, naudodamas diplomatinius kanalus irgi stengiasi, kad tarptautinė bendruomenė ir vyriausybės daugiau dėmesio skirtų šiems mūsų broliams. Tuo tikslu visoms prie Šventojo Sosto akredituotoms ambasadoms buvo pasiųsta nota, primenanti apie pastarojo meto popiežiaus Pranciškaus raginimus ir pasisakymus apie padėtį Artimuosiuose Rytuose, prašant, kad ambasados su jais supažindintų savo vyriausybes. Mes tikimės, kad tarptautinė bendruomenė labiau susirūpins šiuo klausimu, nes tais kas vyksta Artimuosiuose Rytuose pažeidžia pagrindinius žmogaus orumo principus, yra nukreipta prieš darnų žmonių ir tautų sambūvį. Irakas ir kitos Artimųjų Rytų šalys turi būti darnaus įvairių bendruomenių sugyvenimo pavyzdys, nes priešingu atveju tai bus nuostolis ir pavojaus ženklas visam pasauliui.

Taip pat ir Gazoje turime reikalo su tragiška ir labai liūdna situacija, - kalbėjo arkivyskupas. Gresia pavojus su ja susitaikyti ir manyti, kad visa tai neišvengiama. Tačiau tai būtų neteisinga. Šventasis Tėvas jau daug kartų ragino melstis už taiką, prašyti Dievą taikos dovanos, nutraukti neapykantos ir smurto spiralę, kuri visa labiau atsitolina taiką. Norėčiau taip pat priminti, - sakė arkivyskupas Mamberti, - popiežius žodžius, skirtus politikams ir atsakingiesiems už tarptautinį gyvenimą, kad jie negailėtų jėgų siekdami karo veiksmų nutraukimo ir visų taip labai trokštamos taikos. Kaip sako popiežius Pranciškus, taikos kūrimui reikia daugiau drąsos negu kariavimui. Visų priimamų sprendimų centre turi būti ne daliniai interesai, bet bendro gėrio siekimas ir pagarba kiekvienam žmogui. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.