2014-07-30 17:24:04

Trečiadienį paminėta pirmoji JTO diena prieš prekybą žmonėmis


Liepos 30 dieną, trečiadienį, buvo paminėta pirmoji JTO diena prieš prekybą žmonėmis. Ja siekiama atkreipti valstybių ir visuomenių dėmesį į tai, kad vienų žmonių prekiavimas kitais žmonėmis nėra vien romanų, pasakojančių apie XIX ar dar ankstesnių amžių realijas temos, bet drama, kurią ir šiuo metų patiria milijonai asmenų. Tai gali būti lupikavimo būdu pavergti valstiečiai Brazilijoje, priverstinai Pakistano tekstilės fabrikuose dirbantys nepilnamečiai, namų darbininkai arabų valstybėse, prostitucijos aukos Europoje ar prievarta rekrūtuoti kariai Afrikoje. Įvairiais pavidalais ir mąstais prekyba žmonėmis egzistuoja visame pasaulyje, išsivysčiusiame ir besivystančiame.

Tarptautinė bendruomenė į šią problemą dėmesį atkreipė palyginus neseniai. Pamatinis dokumentas yra Jungtinių Tautų Organizacijos konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą bei trys ją lydintys protokolai. Konvencija buvo priimta 2000 metais Italijoje, Palermo mieste vykusiame susitikime, o įsigaliojo 2003 metų rugsėjo 29 dieną, surinkus pakankamą parašų kiekį ir išpildžius kitas sąlygas.

Protokole apie Prekybos žmonėmis prevenciją, panaikinimą ir nubaudimą trečiajame skirsnyje apibrėžiama, kad prekyba žmonėmis yra asmenų rekrutavimas, pervežimas, perkėlimas naudojant grasinimus, jėgą, apgavystę, piktnaudžiavimą galia ar kitą privertimo forma, siekiant vienaip ar kitaip pasipelnyti. Tai, kad kai kuriomis aplinkybėmis patys asmenys duoda sutikimą nepanaikina jų pavergimo fakto. Šiandien protokolą yra pasirašiusios 159 pasaulio valstybės.

Prekyba žmonėmis yra tikrovė, kuri gerai yra pažįstama katalikų Bažnyčiai, ypač įvairioms jos organizacijoms, kurios vykdo artimo meilės įsaką pagelbėdamos įvairių pavergimo formų aukoms. Be abejo, šioje srityje darbuojasi ir kitos krikščioniškos Bažnyčios bei bendruomenės. Antai, Krikščioniškų organizacijų prieš prekybą žmonėmis tinklas COATNET vienija 36 katalikiškas, protestantiškas, ortodoksiškas organizacijas bei religines kongregacijas.

Prekyba žmonėmis prieštarauja pačiai krikščioniškai žmogaus sampratai, kuri teigia, kad kiekvienas asmuo yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, tad visi yra lygūs ir visi yra broliai. Ši nuostata perteikiama įvairiuose Naujojo Testamento, apaštalo Pauliaus laiškų tekstuose. Tiesa, kad ji pirmiausia perteikiama kaip dvasinė nuostata, tiesiogiai nereikalaujant panaikinti vergovės institucijos, bet prašant šeimininko ir vergo elgtis kaip vienas kitą mylintiems broliams. Tačiau amžiams bėgant Bažnyčioje brendo supratimas, kad reikia siekti ir visiško socialinio bei juridinio vergovės panaikinimo. Vergovės smerkimą ir kritiką rasime jau pirmųjų amžių iškilių Bažnyčios rašytojų tekstuose, palengva tai tapo platesnių visuomenės sluoksnių įsitikinimu. Neatsitiktinai dauguma kovotojų prieš prekybą juodaodžiais vergais buvo nuoširdūs krikščionys. Jų tikėjimas buvo jų pastangų variklis taip, kaip ir daugybės tikinčiųjų šiandien. Popiežius Pranciškus, sekdamas ne vieno savo pirmtako pėdomis, per savo pontifikatą jau ne kartą pakartojo, kad prekyba žmonėmis yra nusikaltimas, didelis nusikaltimas prieš žmoniją ir labai sunki nuodėmė prieš Dievą.

Pasak Jungtinių Tautų agentūrų duomenų, 21 milijonas asmenų yra priverstinio darbo aukos. Puspenkto milijono asmenų yra išnaudojami seksualiai. Nelegalios prekybos žmonėmis pelnas nusileidžia tik prekybai narkotikais ir ginklais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.