2014-07-30 17:25:35

Katalikų parapijos klebonas apie padėtį Gazoje


Gazos ruože nuo konflikto pradžios palestiniečių aukų skaičius jau pasiekė 1300. Žuvusių izraeliečių – 53 kariai ir 3 civiliai. Daug nevyriausybinių organizacijų, teikusių pagalbą Gazos gyventojams, atšaukė savo darbuotojus. Tarp nedaugelio pasilikusiųjų užsieniečių yra argentinietis kun. Jorge Hernandez, vadovaujantis vienintelei Gazos ruože Šventosios Šeimos katalikų parapijai, kuri taip pat globoja jai patikėtus vaikus, dalija labdarą, gaunamą iš katalikiškų šalpos organizacijų. Antradienį nukentėjo parapijos namai. Laimė, kad išvengta aukų. Kaip Vatikano radijui sakė kunigas Hernandez, neįmanoma pasitraukti į saugesnes vietas, nes prie parapijos glaudžiasi nemažai neįgalių žmonių, su kuriais tokiomis sąlygomis neįmanoma niekur keliauti. Tarp globojamų vaikų yra ne tik našlaičių, bet tėvų laikinai paliktų globoti parapijai. Be tėvų sutikimo niekur negalima su šiais vaikais trauktis. Antradienį parapija atsidūrė kovų centre. Pirmiausia gatvėse pasirodė ginkluoti žmonės. Paskui prasidėjo bombardavimas. Buvo pataikyta į vieną šalia stovintį pastatą, nuo sprogimo nuketėjo ir parapijos namai bei mokykla. Pirmadienį, - pasakojo Gazos klebonas, - raketa pataikė į vienos krikščionių šeimos namus. Motina žuvo, tėvas nesunkiai sužeistas, vyriausias sūnus ligoninėje kovoja su mirtimi.

Ligoninės Gazos ruože veikia ekstremaliomis sąlygomis, trūksta įrangos, dažnai nutraukiamas vandens ir elektros tiekimas. Kai kuriuos sužeistuosius pavyksta pergabenti į Egiptą arba Jeruzalę. Jeruzalės krikščioniškojoje šv. Juozapo ir musulmoniškoje Al-Makased ligoninėse gydoma apie penkiasdešimt sužeistų žmonių iš Gazos. Pirmadienio vakarą, musulmonų švenčiamos Ramadano pasninko mėnesio pabaigos šventės proga, ligonius aplankė Jeruzalės didysis muftijus, ortodoksų arkivyskupas ir lotynų patriarcho vikaras vyskupas William Shomali, lydimas kelių kunigų. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.