2014-07-30 12:10:57

Den katolska kyrkan i Korea


(30.07.2014)Kyrkan i Korea är relativt ung. Dess historia går tillbaka till över två hundra år sedan, då en grupp unga forskare lärde känna katolicismen. Medan de studerade västerländsk litteratur ville de hitta en ny idé hur förändringen av det koreanska samhället som då skedde kunde vägledas. Deras studie var till en början bara en ren nyfikenhet om en ny teori, men genom Guds nåd vände de sig till tron. De läste om den katolska läran i böcker och efter de hade förstått vikten av dopet skickade de en av dem till Peking i Kina för att döpas. Det var Yi Seung-hun. Han levde 1756-1801 och var den första koreanen att ta emot dopet och var en av grundarna av den koreanska katolska kyrkan. 1783 åkte han till Peking med sin far och lärde sig katekesen av Jesuitmissionärer och när han återvände till Sydkorea tog han med sig många katolska publikationer. 1794 dömdes några av hans vänner till döden för att organisera ett besök av den kinesiske fadern Ju Moon-mo vilken i sin tur dömdes till exil i ett läger på landsbygden. Han dömdes till döden och avrättades 1801 i fängelset Seosomoon i Seoul.

Den koreanska kyrkan var kraftigt förföljd av regeringen i början av evangelisationen eftersom konfucianismen då var statsreligion. Förföljelsen varade omkring hundra år med fler än tiotusen martyrer. Religionsfrihet erhölls sedan först efter pakten mellan Korea och Frankrike 1886. Men denna frihet varade inte länge, eftersom Sydkorea 1910 invaderades av Japan och förblev så i trettiofem år. Under denna tid levde den koreanska kyrkan under sträng kontroll och övervakning av den japanska regeringen. Korea blev sedan självständigt 1945 när andra världskriget slutade.

Friheten och självständigheten slutade tyvärr i en uppdelning av nord och syd genom ett beslut av USA och Sovjetunionen. Uppdelningen av ett folk som alltid hade varit enat präglade starkt den koreanska kyrkans öde. När Korea delades, fanns det cirka 100 000 katoliker i söder i ett hundratal församlingar, medan det i norr fanns 55 000 i ett femtiotal församlingar. Så två tredjedelar var i söder och en tredjedel i norr. Den kommunistiska regimen som sedan började härska i Nordkorea motsatte sig starkt kyrkan. Av de 166 präster och religiösa som fanns där vid den tiden vet ingen något om och om de lever. Nu finns det inte ens en församling i Nordkores, ingen präst, ingen nunna. Man vet inte hur många karoliker det finns även om det sägs att de är tusen eller tretusen.. Så med ett ord har den nordkoreanska kyrkan blivit en "tyst kyrka". Samtidigt fortsätter kyrkan i Sydkorea att utvecklas och är på tredje plats bland de länder i Sydostasien som har flest katoliker efter Filippinerna och Vietnam.

Antalet katoliker i Korea var den 31 december 2013 5.442.996 och utgör 10,4% av befolkningen. Landet har 1668 församlingar och 791 missionscenter.

All the contents on this site are copyrighted ©.