2014-07-29 12:21:43

USA. Kardinal Sandri: Utan kristna finns det ingen framtid i Mellanöstern


(29.07.2014)"Mellanöstern har ingen framtid utan de kristnas närvaro och bidrag". Det sa kardinal Leonardo Sandri, prefekt för Kongregationen för de orientaliska kyrkorna då han firade mässan i San Diego i Kalifornien i USA i den kaldeiska domkyrkan. När han bad för de förföljda kristna i Irak, som är den kaldeiska kyrkans hemland, påminde kardinalen också om de kristna i Syrien, Palestina, Egypten, liksom den känsliga situationen för det grekisk-katolska folket i Ukraina och deras landsmän och han påminde om påvens närhet och uppmuntran att hålla ut med styrka i tro och hopp.

Kardinalen citerade den kaldeiske patriarken Louis Sakos ord att det för första gången i Iraks historia inte finns kristna i Mosul. Även den maronitiska patriarken Bechara Boutros Rai har uppmanat de kristna att föra dialog i medmänsklighetens namn och att man väljer dialogens, förståelsens och respektens väg i stället för vapnens, terrorismens och våldets.

Kardinal Sandri sa att ingen religion kan acceptera att Guds barn dödas i Guds namn och han underströk att kristna måste vara en röst för att kraftfullt försvara sina rättigheter och att vi måste be tyst men inte i en likgitighetens tystnad utan hämta styrka från Kristi tystnad på korset som är full av evig kärlek, som ingenting kan skilja oss ifrån.

Under sitt besök i Kalifornien har kardinal Sandri träffat de maronitiska församlingarna i Los Angeles och San Diego och den syrisk-malabariska församlingen. Han ska besöka de armeniska, syriska, koptiska, grekisk-melkitiska och rumänska grekisk-katolska församlingarna.

Han har sa att med konflikter kommer den pastorala utmaningen med immigrationen.
All the contents on this site are copyrighted ©.