2014-07-27 13:21:13

Popiežius vėl paragino melstis už Artimuosius Rytus, Iraką ir Ukrainą (+video)


Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus priminė liepos 28 d. sukankančias Pirmojo pasaulinio karo pradžios šimtąsias metines. Šia proga taip pat dar kartą paragino melstis už taiką Artimuosiuose Rytuose, Irake ir Ukrainoje.

Brangieji broliai ir seserys. Rytoj sukanka šimtas metų nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios, kuris atnešė milijonus aukų ir milžiniškus sugriovimus. Tas karas, kurį popiežius Benediktas XV pavadino „nereikalingomis žudynėmis“, po ketverių ilgų metų pasibaigė netvirta taika. Rytoj bus gedulo diena, atsimenant tą dramą. Atsimindami tuos tragiškus įvykius, tikėkime, kad nebus kartojamos praeities klaidos, bet bus mokomasi iš istorijos, kad visada nulems troškimas įtvirtinti taiką kantriu ir drąsiu dialogu.

Šiandien ypatingai galvoju apie tris krizių regionus: Artimuosius Rytus, Iraką ir Ukrainą, - sakė Popiežius. Prašau ir toliau kartu su manimi melstis, kad tų regionų gyventojams ir vyriausybėms Viešpats suteiktų išminties ir drąsos, reikalingų ryžtingai eiti taikos keliu, visus ginčus spręsti ištvermingu dialogu ir derybomis bei galingu susitaikinimo troškimu. Kiekvienas sprendimas tesiremia ne daliniais interesais, bet bendru gėriu ir pagarba kiekvienam žmogui. Atsiminkime, kad kare viską prarasime ir nieko neprarasime taikoje. Broliai ir seserys, niekados daugiau karo! Galvoju pirmiausia apie vaikus, apie iš jų atimtą ateities viltį, apie žuvusius, sužeistus vaikus, apie našlaičius, apie vaikus, kurių žaislai – karo laukuose palikta amunicija, apie vaikus, kurie nemoka šypsotis. Liaukitės! Laikas sustoti. Prašau iš visos širdies: sustokite! (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.