2014-07-27 13:21:05

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Teateinie Dievo meilės, teisingumo ir taikos karalystė


Sekmadienio vidudienį, įprastinėje kalboje prieš Viešpaties angelo maldą, popiežius Pranciškus komentavo Septynioliktojo eilinio sekmadienio Evangelijoje girdėtus Jėzaus palyginimus apie Dangaus karalystę.

Popiežiaus Pranciškaus kalba:

Trumpi palyginimai, pateikti šios dienos liturgijoje, užbaigia Evangelijos pagal Matą skyrių, skirtą palyginimams apie Dangaus karalystę (13,44-52). Tarp jų yra šie du šedevrai: palyginimai apie dirvoje paslėptą lobį ir apie brangų perlą. Jie mums sako, kad Dievo karalystę galima atrasti nelauktai, kaip tas valstietis, kuris ardamas žemę netikėtai surado lobį, arba po ilgų ieškojimų, kaip tas pirklys, kuris pagaliau surado perlą, apie kurį nuo seno svajojo. Tačiau vienu ir kitu atveju svarbiausia, kad lobis ir perlas vertingesni už visas kitas gėrybes, tad ir valstietis, ir pirklys, kai suranda kas jiems brangiausia, atsisako visko, kad tik galėtų tai įsigyti. Jiems nereikia ilgai galvoti, viską atidžiai pasverti ir apmąstyti; jie iš karto suvokia, kad tai ką surado yra nepalyginamai brangiau už viską ir jie nesigali nieko, kad tik galėtų įsigyti surastą lobį.

Taip yra su Dangaus karalyste: kas ją suranda, neabejoja, kad ji yra tai ko jis ieškojo ir ko laukė, kad ji yra didžiausių troškimų išsipildymas. Ir iš tiesų taip yra: kas susipažįsta su Jėzumi, kas jį asmeniškai sutinka, susižavi juo, jo nepaprastu gerumu, tiesa, grožiu, nuolankumu ir paprastumu. Ieškoti Jėzaus. Surasti Jėzų. Štai kur didysis lobis!

Kiek žmonių, kiek šventųjų, atvira širdimi skaitydami Evangeliją, susižavėjo Jėzumi, į Jį atsivertė. Pagalvokime apie šv. Pranciškus Asyžietį: jis ir anksčiau buvo krikščionis, tačiau nelabai uolus. O kai vienu lemtingu savo jaunystės metu jis perskaitė Evangeliją, kai sutiko Jėzų ir atrado Dievo karalystę, tuomet išgaravo visos svajonės apie žemiškąją šlovę. Evangelijoje tu sutinki tikrą, gyvą Jėzų; jis prabyla tiesiai į širdį ir pakeičia gyvenimą. Ir tuomet tu palieki viską ką turėjai. Tavo gyvenimas gali visiškai pasikeisti, bet gali ir toliau gyventi kaip gyvenai, tačiau tu jau esi kitas, iš naujo gimęs: suradai tai, kas suteikia prasmę, skonį, šviesą viskam, taip pat ir vargams, kančiai, netgi mirčiai. Skaitykite Evangeliją. Turėkite prie savęs Evangelija. Skaitydami Evangeliją, sutiksime Jėzų. Viskas įgyja prasmę kai surandi šį lobį, kurį Jėzus vadina „Dangaus karalyste“. Tai Dievo viešpatavimas tavo gyvenime, mūsų gyvenime; tai meilė, taika, džiaugsmas kiekviename žmoguje ir visuose žmonėse. Šito Dievas nori. Dėl to Jėzus save paaukojo iki pat mirties ant kryžiaus, kad išvaduotų mus iš tamsybių valdžios ir perkeltų į gyvybės karalystę.

Brangieji broliai ir seserys, džiaugsmas suradus Dievo karalystės lobius matomas iš toli. Krikščionis negali paslėpti savo tikėjimo, nes iš visų žodžių ir darbų, taip pat ir labai paprastų, kasdieninių, spinduliuoja ta meilė, kuria Dievas mus apdovanojo Jėzaus asmenyje. Melskimės, užtariant Mergelei Marijai, kad į mūsų gyvenimus ir į visą pasaulį ateitų meilės, teisingumo ir taikos Karalystė. (Vatikano radijas)










All the contents on this site are copyrighted ©.