2014-07-28 14:57:33

Apel pápež proti násiliu na Blízkom východe, Iraku a Ukrajine: Je na čase prestať! Zastavte sa, prosím!


Vatikán 27. júla 2014 - Počas dnešného nedeľného stretnutia s veriacimi pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec pripomenul zajtrajšie 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny a opakovane vyzval k ukončeniu násilia na Blízkom východe, v Iraku a na Ukrajine. V príhovore pre modlitbou dal návod, ako možno nájsť poklad, ktorým je Božie kráľovstvo.

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň,
krátke podobenstvá, ktoré nám predstavuje dnešná liturgia, sú záverom kapitoly Matúšovho evanjelia, venovanej podobenstvám o Božom kráľovstve (13,44-52). Medzi nimi sú dve malé majstrovské diela: podobenstvo o poklade ukrytom v poli a o vzácnej perle. Hovoria nám, že objavenie Božieho kráľovstva sa môže udiať znenazdajky, ako u roľníka, ktorý pri oraní našiel neočakávaný poklad, alebo po dlhom hľadaní, ako u obchodníka s perlami, ktorý napokon našiel vzácnu perlu, o ktorej dlho sníval. Ale v každom prípade zostáva primárna skutočnosť, že poklad a perla sú cennejšie než všetok ostatný majetok. Preto, keď ich roľník a kupec nájdu, zrieknu sa všetkého ostatného, aby si ich mohli kúpiť. Nepotrebujú rozmýšľať, či zamýšľať sa, zvažovať. Okamžite si uvedomia neporovnateľnú hodnotu toho, čo našli a sú ochotní stratiť všetko, aby to mali.

Tak je to aj s Božím kráľovstvom. Kto ho nájde, nemá žiadne pochybnosti, cíti, že je to to, čo hľadal, čo očakával a čo odpovie na jeho najautentickejšie túžby. A je to naozaj tak. Kto spozná Ježiša, kto ho osobne stretol, zostáva fascinovaný, priťahovaný toľkou dobrotou, toľkou pravdou, toľkou krásou, a to všetko vo veľkej pokore a jednoduchosti. Hľadať Ježiša, stretnúť Ježiša, to je najväčší poklad.

Koľkí ľudia, koľkí svätí boli čítajúc evanjelium s otvoreným srdcom natoľko ohromení Ježišom, že sa obrátili k nemu. Spomeňme si na svätého Františka z Assisi, bol už kresťanom, ale kresťanom „ako rosa na ruži“. Keď raz, v rozhodujúcom okamihu svojej mladosti, čítal evanjelium, stretol sa s Ježišom a objavil Božie kráľovstvo. A vtedy všetky jeho sny o pozemskej sláve zmizli. Evanjelium ti dá spoznať pravého Ježiša, dá ti spoznať živého Ježiša. Prehovorí k tvojmu srdcu a zmení tvoj život. A tak zanecháš všetko. Môžeš úplne zmeniť spôsob života, alebo pokračovať v tom, čo si robil pred tým, ale ty budeš iný, budeš znovuzrodený. Našiel si to, čo dáva zmysel, čo dáva chuť, čo prinesie svetlo do všetkého, aj do ťažkostí, utrpenia i smrti. Čítajte evanjelium. Hovorili sme už o tom, pamätáte si? Každý deň si prečítať úryvok z evanjelia a tiež nosiť Evanjelium so sebou vo vrecku, v kabelke, akokoľvek, ale na dosah ruky. A tam, čítajúc nejaký úryvok, nájdeme Ježiša.

Všetko nadobudne zmysel, keď tam v evanjeliu nájdeš tento poklad, ktorý Ježiš nazýva ‚Božím kráľovstvom‘, teda Boha, ktorý vládne v tvojom živote, v našich životoch. Boha, ktorý je láska, pokoj a radosť v každom človeku a vo všetkých ľuďoch. To je to, čo Boh chce, a to, pre čo Ježiš vydal sám seba až na smrť na kríži, aby nás vyslobodil z moci tmy a priviedol do kráľovstva života, krásy, dobra, radosti. Čítať evanjelium a nájsť Ježiša a mať túto kresťanskú radosť, ktorá je darom Ducha Svätého.

Drahí bratia a sestry, radosť z toho, že sme našli poklad Božieho kráľovstva je prenikavá, možno ju vidieť. Kresťan nemôže svoju vieru schovávať, pretože preniká do každého slova, každého gesta, aj do toho najjednoduchšieho, každodenného. Vyžaruje lásku, ktorú nám Boh dal skrze Ježiša. Prosme na príhovor Panny Márie, aby do nás a do celého sveta prišlo jeho kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja.“

Po modlitbe Anjel Pána a požehnaní pápež František pokračoval:

„Drahí bratia a sestry, zajtra si pripomíname sté výročie vypuknutia Prvej svetovej vojny, ktorá spôsobila smrť miliónov ľudí a nesmierne škody. Tento konflikt, ktorý pápež Benedikt XV. nazval ‚nezmyselným krviprelievaním‘, vyústil po dlhých štyroch rokoch do veľmi krehkého mieru. Zajtrajší deň bude dňom smútku na pamiatku tejto tragédie. Pripomenutím tejto tragickej udalosti chcem vyjadriť túžbu, aby sa viac neopakovali chyby z minulosti, aby sme si v súčasnosti zobrali ponaučenie z histórie a aby vždy prevážili požiadavky pokoja prostredníctvom pokojného a odvážneho dialógu.

Dnes moje myšlienky smerujú zvlášť do troch kritických oblastí, do oblasti Blízkeho východu, Iraku a Ukrajiny. Prosím vás, aby ste aj naďalej pokračovali spolu so mnou v modlitbe, aby Pán mohol darovať ľuďom a predstaviteľom v týchto oblastiach múdrosť a silu potrebné k presadzovaniu cesty mieru, cez riešenie každého sporu vytrvalým dialógom a vyjednávaním a prostredníctvom sily zmierenia. Aby sa do centra akéhokoľvek rozhodnutia nekládli osobné záujmy, ale spoločné dobro a rešpektovanie každého človeka. Pripomeňme si, že vojnou je všetko stratené a že pokojom sa nič nestráca.

Bratia a sestry, nikdy viac vojna. Nikdy vojna. Myslím najmä na deti, ktorým berieme nádej na dôstojný život, na umierajúce deti, zranené deti, deti zmrzačené, osirelé, deti, ktoré majú ako hračky pozostatky vojny, deti, ktoré nepoznajú úsmev. Zastavte sa, prosím! Prosím vás z celého svojho srdca. Je na čase prestať! Zastavte sa, prosím!“

Na záver Svätý Otec pozdravil niektoré skupiny pútnikov z rôznych krajín a všetkým poprial požehnanú nedeľu.

Preklad: sr. Jaroslava Kochjarová CJ
All the contents on this site are copyrighted ©.