2014-07-26 18:22:28

Šv. Onos liturginis minėjimas. Vatikano parapijos šventė


Liepos 26 d. Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minimi šventieji Ona ir Joakimas, Švenčiausiosios Mergelės Marijos tėvai. Šis minėjimas kasmet ypatingai švenčiamas Vatikane, nes šv. Onai yra dedikuota visą Vatikano Miesto Valstybės teritoriją apimančios parapijos bažnyčia.

Žinoma, Šv. Onos bažnyčia Vatikane ne vienintelė. Nedidelėje Vatikano teritorijoje yra keletas bažnyčių ir koplyčių. Čia visų pirma yra beveik dešimtadalį visos valstybės ploto užimanti Šv. Petro bazilika. Greta jos yra senovinė pirmojo kankinio šv. Stepono bažnyčia. Savo koplyčias turi taip pat Vatikano viduje įsikūrusios Etiopų ir Vokiečių kolegijos. Koplyčia yra Šv. Mortos namuose, kuriuose gyvena popiežius Pranciškus. Koplyčių yra ir Apaštališkuosiuose rūmuose ir Šventojo Sosto institucijų būstinėse. Tačiau parapijos bažnyčios statusą turi tik šv. Onos bažnyčia, esanti prie tuo pačiu vardu vadinamų vartų, vedančių į tarnybinę ir ūkinę Vatikano Miesto Valstybės dalį.

Šv. Onos bažnyčia buvo pastatyta šešioliktajame amžiuje, tačiau visą Vatikaną apimančios parapijos centru ji tapo tik 1929 m. Tų metų vasario 11 d. pasirašius Laterano sutartis, kuriomis buvo apibrėžtas Vatikano Miesto Valstybės suverenumas, tų pačių metų gegužės 30 d. popiežius Pijus XI paskelbė apaštališkąją konstituciją „Ex Lateranensi pacto“, kuria, be kita ko, įkūrė ir Vatikano Šv. Onos parapiją ir prie jos vienuolių augustinų bendruomenę, kuriai patikėta rūpintis sielovada. Nors Šv. Onos parapijos ribos sutampa su Vatikano Miesto Valstybės ribomis ir ji įgaliota rūpintis Vatikano gyventojų sielovada, dauguma reguliarių šios bažnyčios lankytojų gyvena ne Vatikane, bet Vatikano apylinkėse, jau Italijoje.

Šventųjų Onos ir Joakimo šventės proga Vatikano parapijos bažnyčioje šeštadienio vidudienį Mišias aukojo Popiežiaus vikaras Vatikano Miesto Valstybei kard. Angelo Comastri; antrąsias iškilmingas šventės Mišias po pietų aukojo Popiežiaus Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.