2014-07-26 19:13:16

Popiežius Pranciškus Kazertoje: Drąsiai sakykite „ne“ blogiui, smurtui, visoms korupcijos ir nelegalumo formoms (+video)


Šeštadienį po pietų popiežius Pranciškus išsiruošė į labai trumpą apaštališkąją kelionę į Italiją: aplankė netoli Neapolio esantį Kazertos miestą, susitiko su sielovadoje tarnaujančiais kunigais, šventė Eucharistiją kartu su vyskupijos tikinčiaisiais ir maldininkais iš viso regiono.

Ši kelionė buvo suplanuota visai neseniai. Kiek anksčiau Popiežius buvo užsiminęs, jog ketina aplankyti Kazertoje gyvenantį savo bičiulį iš Buenos Airių laikų, evangelikų pastorių Giovanni Traettino. Pranešus apie būsimą visiškai privatų Pranciškaus apsilankymą Kazertoje, pagalvota ir apie susitikimą su vietine katalikų bendruomene. Galiausiai nuspręsta, kad Popiežius į Kazertą nuvyks du kartus: pirmiausiai susitikti su vyskupijos kunigais ir tikinčiais, o paskui privačiai pasimatyti su savo bičiuliu pastoriumi. Kazertos vyskupiją Popiežius lankė šeštadienį. Beje, šį šeštadienį liturginiame kalendoriuje minėta šv. Ona yra Kazertos dangiškoji globėja. Su pastoriumi Teatino visiškai privačiai Popiežius susitiks pirmadienį atskirai dar kartą nuvykęs į Kazertą.

Šventojo Tėvo vizitas Kazertos vyskupijoje prasidėjo šeštadienį po pietų. Iš Vatikano atskridęs sraigtasparnis nutūpė netoli Kazertos įžymybės – aštuonioliktajame amžiuje Neapolio karalių pastatydintų didingų užmiesčio rūmų, panašių į Paryžiaus Versalio rūmus. Rūmų koplyčioje vyko Šventojo Tėvo susitikimas su vyskupijos kunigais.

Po susitikimo su kunigais popiežius Pranciškus vadovavo Septynioliktojo eilinio sekmadienio Eucharistijos liturgijai. Mišios buvo aukojamos aikštėje priešais rūmus - toje pačioje vietoje, kur Mišias aukojo prieš 22 metus Kazertos vyskupiją lankęs šv. Jonas Paulius II.

Homilijoje popiežius Pranciškus komentavo trumpus Jėzaus palyginimus apie Dangaus karalystę, skaitomus šio sekmadienio Evangelijoje. Šventasis Tėvas pirmiausia atkreipė dėmesį į tai, kad labai skiriasi palyginimo apie dirvoje paslėptą lobį ir apie perlą pagrindiniai veikėjai: vienas yra paprastas valstietis, kitas – turtingas pirklys. Tačiau jie abu atiduoda viską ką turi siekdami savo tikslo. Ir jiems abiems vienodai būdingas svarbias dalykas – džiaugsmas, pasiekus tai ko jie troško ir dėl ko taip stengėsi. Šiais dviem palyginimais Jėzus mus moko kas yra Dangaus Karalystė, kaip jos ieškoti ir ką daryti, kad ją pasiektume.

Visa Jėzaus viešoji veikla – tai Dangaus karalystės skelbimas, tačiau Jėzus apie ją kalba ne tiesiogiai, bet palyginimais, kalba ne tiek apie ją pačią, kiek apie jos veikimą. Dangaus karalystė yra pajėgi pakeiti pasaulį. Ji kaip raugas, kuris perkeičia visą užmaišytą tešlą, kaip garstyčios grūdelis, iš kurio išaugs didelis medis. Šiais palyginimais Jėzus mums padeda suprasti, kad Jame, Jo asmenyje glūdi Dangaus karalystė, kad tai Jis yra paslėptas lobis ir brangus perlas.

Kaip surasti Dangaus karalystę? Atsakydamas į šį klausimą popiežius Pranciškus sakė, kad kiekvienas žmogus eina tik jam vienam būdingu, savitu keliu. Vieni susitikimo su Jėzumi trokšta, jo siekia. Kiti jį sutinka staiga, nelauktai. O tai reiškia, kad Dievas visada nori, kad mes jį sutiktume, kad jis pirmas susitikimo trokšta, kad jis atėjo į pasaulį, idant būtų „Dievas su mumis“. Tačiau mes irgi turime stengtis. Vien entuziazmo negana. Turime Dievui skirti svarbiausią vietą savo gyvenime. Turime, kaip tie palyginime minimi žmonės, viską atiduoti, šį lobį branginti labiau už visus turtus.

Skirti Dievui pirmą vietą, priminė Popiežius, reiškia tarti „ne“ blogiui, smurtui, išnaudojimui, reiškia tarnauti kitiems, viską daryti teisėtai ir siekiant bendro gėrio. Tai labai svarbu šiame gražiame jūsų krašte, - tęsė Pranciškus. Reikia drąsiai sakyti „ne“ visoms korupcijos ir nelegalumo formoms, reikia, kad visi žmonės tarnautų tiesai. Visose situacijose reikalingas evangelinis gyvenimo stilius, tarnavimas, ypatingas dėmesys vargstantiesiems ir atstumtiesiems.

Galiausiai priminęs šią dieną minėtą šv. Onos, Kazertos globėjos, šventę, popiežius sakė, kad motina Ona galbūt girdėjo Mariją giedant Magnificat giesmę: „Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja“ (Lk 1,52-53). Ji mums tepadeda siekti tikrojo lobio, Jėzaus, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.